Leids Nieuwsblad

Vanuit de Raad van Kerken Leiden schrijft een team van vrijwilligers elke week een artikel dat in het Leids Nieuwsblad wordt gepubliceerd. De redactie v.l.n.r.: Josine, Marijke, Francoise, Eddo en Linda (eindredacteur).

Gebruik onderstaande links om een eerder gepubliceerd artikel nogmaals te lezen.