WOORDEN VAN TROOST EN HOOP

WOORDEN VAN HOOP EN TROOST

In de zeventiende aflevering spreekt ds. Rob de Raad van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten over Romeinen 8:35: ‘Wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus.’ Paulus stelt dan de vraag: misschien tegenspoed, of ellende, of vervolging … zijn dat dingen die ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Hij geeft ook zelf het antwoord. Hij zegt: ‘Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. De conclusie van Paulus is dat er absoluut niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde van God. Hij spreekt dan over de liefde van God voor u, en niet over de liefde van u voor God. Onze liefde voor God is beperkt, maar er is niets dat ons van God af kan brengen. God zorgt voor u, Hij wil u nabij zijn, Hij wil u vertroosten. Hij wil met u zijn. Ook in deze tijd. Dat is een geweldige belofte.