Leden

Aangesloten bij de Leidse Raad van Kerken zijn:

RK Parochie HH. Petrus en Paulus
Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, tel 071-7370087
petrusenpaulusleiden@gmail.com
www.hhpetrusenpaulus,nl 
parochiekernen zijn:

  • O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Hartebrug)
  • Lam Gods, 
  • Sint-Petrus,
  • H. Lodewijk, 
  • O.L.Vrouw Hemelvaart/Sint-Joseph,

RK Studentenparochie H. Catharina van Alexandrië, locatie Leiden
Zie onderstaand bij Vereniging Leidse Studenten Ekklesia.

Oud-Katholieke Parochie van de Heiligen Fredericus en Odulphus
Cronesteinkade 2, 2313 GX Leiden
Emailadres: info@okkleiden.nl

Protestantse Gemeente Leiden (PGL)
Kerkelijk Bureau: Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden
Emailadres: info@kerkelijkbureauleiden.nl
Wijkgemeenten:

  • Leidse Binnenstadsgemeente,
  • Hervormde Marewijk gemeente
  • Protestantse wijkgemeente Vredeskerk
  • Protestantse Maranathawijkgemeente Leiden,
  • Protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest

Oecumenische geloofsgemeenschapvan de samenwerkende kerken in de Merenwijk

Watermolen 1, 2317 ST Leiden
Secretaris Algemene Kerkelijke Merenwijkraad: mw. Ester Korbee,
emailadres:

Evangelisch Lutherse Gemeente
Secretaris Kerkenraad: mw. C.C. Pet-Vonk, Muiderkring 217, 2332 BP Leiden
Emailadres: carlap@tiscali.nl

Doopsgezinde Gemeente Leiden
Kerkelijk Bureau: mw. H.B. Bakker, Pieterskerkstraat 1, 2311 SV Leiden
Secretaris Doopsgezinde Kerkenraad: Mw. J.M. Hage, emailadres:
mieneke@mienekehage.nl

Remonstrantse gemeente Leiden
Kerkelijk Bureau: mw. H.B. Bakker, Pieterskerkstraat 1, 2311 SV Leiden
Secretaris Remonstrantse Kerkenraad: mw. C.E. van Bree-Nijkamp, emailadres:
cvanbree@orange.nl

Église wallonne
Secrétariat: Breestraat 62-64, 2311 CS Leiden
Emailadres: eglisewallonne.leyde@gmail.com

Leger des Heils
Gebouw Groenesteeg 66, 2312 SR Leiden
Emailadres: korps.leiden@legerdesheils.nl

7e dags Adventisten
Predikant: berkellarmonie@gmail.com

Vereniging Leidse Studenten Ekklesia
Secretariaat: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden
Secretaris LSE raad: secretaris@ekklesialeiden.nl

Vereniging van Vrijzinnig protestanten
Secretaris: mw. E. Kromhout, Ridderspoorlaan 25, 2343 TV Oegstgeest
Emailadres: ab-actis@vvpleidenoegstgeest.nl

Apostolische Genootschap
Cesar Franckstraat 38 2324 JN Leiden
Emailadres: leiden@apgen.nl

Gastlid:

Crossroads Leiden
Secretariaat: Postbus 560, 2300 AN Leiden
info@crossroadsleiden.nl

Secretaris: mw. E. Kromhout, Ridd