WOORDEN VAN TROOST EN HOOP

In de zestiende aflevering spreekt diaken Damian Beshay van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, over Prediker 11. ‘Doe u werk goed’, zegt Prediker: ‘Werp uw brood over het water, want na vele dagen zult u het vinden.’ In deze onvoorspelbare tijd spreekt diaken Beshay over het onvoorspelbare van het werpen van het brood. Je weet niet waar het terechtkomt, je laat de bestemming los, de verwachting, de uitkomst. Het brood kunnen we zien als symbool voor vele dingen: een klein gebaar, een glimlach, troost bij verdriet, steun aan iemand in nood.

Diaken Damian Beshay, Koptisch-Orthodoxe Kerk