KLOKGELUI OP PAASMORGEN 12:00 uur

Elke woensdagavond luiden de kerkklokken in Leiden en de rest van Nederland – totdat de crisis is bezworen.

Pasen is het feest van de Verrijzenis, een feest van Geloof in en Hoop op leven na de dood.
In deze tijd van ongekende beproevingen, willen wij juist op het Hoogfeest van Pasen de klokken luiden om de wereld te laten weten dat Hoop doet Leven.

De klokken van de negen RK Kerken in Leiden en de dorpen aan de oostzijde (behorende bij de RK Parochie HH Petrus en Paulus) zullen dus om 12 uur op zondagmorgen vijf minuten luiden.

Wij nodigen u van harte uit om u bij dit initiatief aan te sluiten.

Groet van Wilbert van Erp
vicevoorzitter HH Petrus en Paulus”

Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op eerste Paasdag 12 april tussen 12.00 -12.05 uur! 

Viering en inspiratie bij Ekklesia leiden in tijden van Corona

Persbericht – 22 maart 2020

Door de corona-crisis kunnen fysieke bijeenkomsten voorlopig niet plaatsvinden. Toch wil de Ekklesia Leiden een plek bieden om te bemoedigen. Daarvoor is op de website van de Ekklesia een aparte pagina ingericht: www.ekklesialeiden.nl/inspiratie-online-2/.

Allereerst vindt men daar (zolang de crisis duurt) de zondagse viering in digitale vorm met een korte overweging door de pastor van dienst, teksten van voorbeden, het Onze Vader en een zegenbede. Het geheel wordt omlijst met muziek. De oorspronkelijk geplande serie vieringen rondom het thema ‘Voeden en gevoed worden in de Veertigdagentijd’ wordt hier digitaal voorgezet.

Voor de kinderen van de kindernevendienst wordt het thema van de zondagse kinderviering uitgewerkt. Ook is er een idee voor knutselwerk, dat thuis gemaakt kan worden.

Ten slotte is er voor ieder die dat wil de mogelijkheid om gedachten te delen onder het kopje ‘Gemeenschap zijn in tijden van corona’. Dat kan een gedicht zijn, een tekening, een foto, een link naar een stukje muziek of een lied, of zomaar wat gedachten bij alles wat er om ons heen in de wereld aan het gebeuren is. Diversen hebben dat al gedaan op ‘Inspiratie Online’.

Einde persbericht

meer informatie mail naar: secretaris@ekklesialeiden.nl

Weer Klokken van HOOP en TROOST op 8 april

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk komende  woensdag 8 april tussen 19.00 en 19.15 uur! 

Doe mee en kom naar de Wereldgebedsdag 2020

De Wereldgebedsdag van 2020 zal gehouden worden op vrijdag 6 maart in de Antonius kerk (Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden) in Leiden.

De liturgie is gemaakt door vrouwen uit Zimbabwe met als thema: “Sta op, neem je mat op en wandel” n.a.v. Joh. 5: 2-9a. Zij willen hiermee ons allemaal oproepen voor liefde, genezing en verzoening.
Zimbabwe is op zijn zachts gezegd een complex land en dan is het juist heel bijzonder dat vrouwen uit dat land juist dit thema van de dienst kozen. Hiermee wordt een oproep gedaan aan ons allen om in actie te komen voor vrede en verzoening.

Binnenkort gaat de voorbereiding van de dienst beginnen en de voorbereidingsgroep heeft zeker nog ruimte voor voor meer deelnemers. Dus vrouwen wees welkom. Meedoen betekent een aantal avonden ter voorbereiding op de dienst, zowel inhoudelijk (wat betekent het thema voor ons, wat kunnen wij leren van de vrouwen in Zimbabwe) als ook praktisch (hoe gaan we de dienst aankleden, hoe maken we reclame voor de dienst) etc.

De voorbereiding loopt van medio januari tot de datum van de wereldgebedsdag.

We hopen dat er nog vrouwen mee willen doen en we hopen dat wie niet mee doet de datum vast in de agenda zet om te komen.

Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met
Rietje van Wijlen
tel: 06-29015519 (s’avonds) of
via mail rietje@vanwijlen.com

De Ekklesia organiseert een project over dood en leven

In de maand november 2019 organiseert de Ekklesia Leiden een aantal vieringen en activiteiten naar aanleiding van ‘Doodgewoon’, de driedubbel bekroonde bundel kinderpoëzie rond de dood, geschreven door Bette Westera en geïllustreerd door Sylvia Weve (Gottmer 2014).

De dood hoort bij het leven.
Iedereen krijgt ermee te maken: de dood van de poes, een oma die sterft, het verlies van een ouder, partner of kind, een ongeneeslijke ziekte, en uiteindelijk het eigen sterven.
De Ekklesia Leiden wil aan dit thema aandacht besteden in vieringen en andere activiteiten, vanuit de gedachte dat eindigheid in het leven is ‘ingebouwd’, en dat stilstaan bij de dood uitnodigt tot intens leven. 

 • De eerste viering is op 3 november naar aanleiding van Allerheiligen/Allerzielen.
  Dan spreekt Christiane van den Berg over de verbondenheid van levenden en doden over de grens van de dood heen’.
 • Op 10 november gaat de theologe Christa Anbeek voor:
  Zij spreekt over de complexe gevoelens die bij de nabestaanden kunnen ontstaan als iemand er zelf voor kiest uit het leven te stappen.
 • Ronald Meester spreekt op 17 november over ons intuïtief verlangen om de dood alsmaar uit te stellen.
 • En op 24 november hebben we een muzikale voorstelling door Bette Westera en Diederik van Essel voor alle leeftijden.
  In deze viering vragen we ons af hoe het zou zijn als je niet kon sterven. We kijken en luisteren naar de Ballade van de Dood en zingen samen een feestelijke ode aan het leven. De kinderen vanaf vier jaar blijven tijdens deze viering in de kerk.

Deze vieringen zijn alle in de Hooglandse kerk,
Nieuwstraat 20 te Leiden,
Zondags om 11:45 uur.

 • Extra bijeenkomst:
  Op  woensdag 13 november gaan Christa Anbeek en Bette Westera met elkaar in gesprek over omgaan met verlies, op basis van de door hen geschreven boeken.
  Om 20.00 uur in Grand Café de Burcht, deelnemersbijdrage € 5,-.

Meer informatie: secretaris@ekklesialeiden.nl
Telefoon: 06-185 645 45

Terreur heeft geen religie

Op vrijdag 26 april vindt in ‘Het Gebouw’ een bijeenkomst plaats die georganiseerd is door de Leidse Islamitische Geloofsgemeenschappen in samenwerking met het levensbeschouwelijk Platform Leiden en ondersteund door de Raad van kerken Leiden. Het thema is: terreur heeft geen religie.
Voorafgaand aan deze samenkomst hebben de besturen van de Islamitische geloofsgemeenschap een brief geschreven die bedoeld is voor alle Leidse kerken, zowel de kerkbesturen als de kerkgangers. Deze brief is hierbij geplaatst en zal na de samenkomst zichtbaar blijven op de site. In de brief wordt opgeroepen tot eenheid en om op te komen voor ieders vrijheid om te geloven.
Deze tekst zal na de samenkomst worden vervangen door een verslag van de bijeenkomst.

Praktische informatie:

Wanneer:  Vrijdag 26 april a.s.

Waar :        Het Gebouw – Arubapad 2 Leiden

Hoe laat:    Inloop vanaf 19.00 uur start bijeenkomst 19.30

 

Oproep tot eenheid en opkomen voor geloofsvrijheid

Aan de Leidse Kerken,                                                                                   22 april 2019

Het had een spirituele Paasviering moeten zijn dit weekend. Helaas werd uw en onze aandacht afgeleid door de vreselijke aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka.

Het is onbeschrijfelijk hoe het binnenkomt wanneer een gebedshuis aangevallen wordt en onschuldige mensen tijdens het gebed genadeloos worden vermoord en uit het leven van hun geliefden worden gerukt.

Als de aanslagen op kerken, synagogen, moskeeën en andere gebedshuizen ons iets tonen, dan toont het wel dat terreur geen religie heeft. Terreur wordt gedreven door haat, en haat is het best te bestrijden door liefde en saamhorigheid. Naar aanleiding van de terroristische aanslag op de moskeeën in Nieuw-Zeeland waren leden van het Levensbeschouwelijk Platform en de voorzitter van de Raad van Kerken Leiden in onze moskeeën aanwezig om ons een hart onder de riem te steken en ons bij te staan in die dagen van zorgen en angst.

Vandaag laten wij u namens alle moslims in Leiden weten dat wij samen met u en uw kerkgangers eenheid vormen en opkomen voor ieders vrijheid om te geloven.  Als leden van het Levensbeschouwelijk Platform blijven de Leidse moskeeën samen met de andere Leidsche geloofsgemeenschappen optrekken om verdeeldheid en haat tegen te gaan.

De verschrikkelijke aanslagen in Sri Lanka treffen ons in het hart. Desondanks spreken wij de hoop uit dat deze heftige gebeurtenis ons toch dichterbij elkaar brengt. Enkel dan leren wij elkaar kennen om de boodschap van liefde, verbinding en saamhorigheid in onze stad te verspreiden.

Namens de moslimgemeenschap in Leiden,

 

Besturen & imams van de Leidse moskeeën,

Islamitisch Centrum Al Hijra

ISN Mimar Sinan Moskee Leiden

Islamitisch Centrum Imam Malik Leiden

Uitnodiging Herdenking Jodenvervolging in Leiden e.o. tijdens de Tweede Wereldoorlog

Wat| Herdenking van de Jodenvervolging ‘BLIJVEND GEDENKEN’
Wanneer| Zondag 14 april 2019
Waar| Marekerk, Lange Mare 48, Leiden.
Tijdstip| 19:30 uur, kerk is op vanaf 19:00 uur
Vanaf 20:30 uur elkaar ontmoeten in de kerk

Jeanette Loeb zal een familiegeschiedenis vertellen: Het verhaal van Hanna en Paul. Jeanette Loeb is een kleindochter van Ernst Loeb die tot 1942 de bekende meubel- en kledingzaak “Spreek met Loeb en ‘t komt in orde” had op Breestraat 161. Het is op deze plaats dat zij vorig jaar tijdens “Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet” haar familiegeschiedenis vertelde. Haar ouders zijn overlevenden van de Jodenvervolging. Zij is sinds 1998 als gids en docent verbonden aan het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam.

Chazan Barry Mehler (zang), Hester Groenleer (fluit) en Matthias Havinga (piano) verzorgen de muziek. Jongeren lezen namen van vermoorde Leidse joden en leggen bloemen neer.

De herdenking is voor iedereen: jong of oud, jood of niet-jood, gelovig of niet-gelovig. Kortom voor iedereen die bereid is om niet te vergeten. Leerlingen en studenten uit Leiden en omgeving worden nadrukkelijk uitgenodigd om bij te dragen aan de herdenking.

De avond wordt georganiseerd door het Beraad Herdenking Jodenvervolging Leiden, namens de Raad van Kerken in Leiden en de Classicale Commissie Kerk en Israël.

Met vriendelijke groet,

Truus de Haan,
Voorzitter Beraad Herdenking Jodenvervolging Leiden
Contact: beraadleiden@gmail.com

Kerkgemeenschappen als lint van compassie

Handvest voor compassie (op 12-11-2009 wereldwijd uitgeroepen)

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen – zelfs over onze vijanden – doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan.

Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om
– compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie
– terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft
– garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie

over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren
– positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren – bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen – ook van hen die wij als onze vijanden zien.

Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten.

Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.

Wereldgebedsdag, Vrijdag 1 maart 2019

Vrijdag 2 maart:              Wereldgebedsdag
Locatie:                             Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13, Leiden
Aanvang:                          20:00 uur

De wereld gebedsdag wordt over de hele wereld gehouden op dezelfde dag met de zelfde liturgie. Zodat het gebed de wereld doorgaat.

Dit jaar is de liturgie voor bereid door vrouwen uit Slovenië. Ze kozen het gelijkenis van het grote gastmaal (Lucas  14, de verzen 15-24 ) en gaven hun liturgie de titel:

“Welkom bij Gods Feest”,. Anderen vertaalden “Kom. Er is nog een plaats vrij”.

Wat een uitnodigend  gebaar in een Europa dat toenemend onder het vertrouwde wil blijven en geen vreemden erbij wil hebben!

Wat de Sloveense vrouwen nog alles aan accenten in de gebeden en verwerking van dit bijbelverhaal gelegd hebben zullen we tijdens de dienst mee maken .

Op de tekening ziet u een verbeelding van het thema door de Sloveense kunstenares Rezka Arnuš.

Op dit moment is al een groep vrouwen van verschillende kerken begonnen met de voorbereidingen van de avond. We verdiepen ons in het land en de gedachten en gebeden uit de liturgie.

De kerk is open vanaf 1930. Aansluitend bij het thema willen we u/jij graag uitnodigen voor de avond. Wees welkom!

Sylvania Oosterling en Rietje van Wijlen
Informatie via : rietje@vanwijlen.com

Cursus Geloof en natuurwetenschap

In de Opstandingskerk in Leiden wordt op maandag 5 en 12 februari 2018 de cursus Geloof en Natuurwetenschap van ForumC gegeven.

Vaak wordt gedacht dat wetenschap en de bijbel niet samengaan. Professor Chris Kruse neemt je mee in de wereld van de (natuur)wetenschap en zet je aan het denken over belangrijke vragen die je als jongere, student, wetenschapper, oudere, christen of niet-christen hebt. Als het bestaan van God niet te bewijzen is volgens de regels van menselijk logica en natuurwetenschappen, is het daarmee achterhaald om in God te geloven? Kun je als (christelijke) gelovige nog wel aan natuurwetenschap doen? Vragen waar we allemaal wel eens mee te maken hebben gekregen.

Chris Kruse weet de informatie boeiend en toegankelijk te brengen. Kruse (1952) studeerde organische en medische chemie aan de Universiteit van Leiden en promoveerde in 1978. Zijn verhaal is voor iedereen goed te volgen, al zullen de hersenen af en toe wel kraken.

De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 22.00 uur.
Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur.
Locatie: Aerent Bruunstraat 3, Leiden.
De toegang is vrij.
Aanmelding en meer info: geloofenwetenschap@cgkleiden.nl.
Het programma is ook te vinden op www.forumc.nl/cursussen/cursus-geloof-en-wetenschap.