Cursus Geloof en natuurwetenschap

In de Opstandingskerk in Leiden wordt op maandag 5 en 12 februari 2018 de cursus Geloof en Natuurwetenschap van ForumC gegeven.

Vaak wordt gedacht dat wetenschap en de bijbel niet samengaan. Professor Chris Kruse neemt je mee in de wereld van de (natuur)wetenschap en zet je aan het denken over belangrijke vragen die je als jongere, student, wetenschapper, oudere, christen of niet-christen hebt. Als het bestaan van God niet te bewijzen is volgens de regels van menselijk logica en natuurwetenschappen, is het daarmee achterhaald om in God te geloven? Kun je als (christelijke) gelovige nog wel aan natuurwetenschap doen? Vragen waar we allemaal wel eens mee te maken hebben gekregen.

Chris Kruse weet de informatie boeiend en toegankelijk te brengen. Kruse (1952) studeerde organische en medische chemie aan de Universiteit van Leiden en promoveerde in 1978. Zijn verhaal is voor iedereen goed te volgen, al zullen de hersenen af en toe wel kraken.

De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 22.00 uur.
Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur.
Locatie: Aerent Bruunstraat 3, Leiden.
De toegang is vrij.
Aanmelding en meer info: geloofenwetenschap@cgkleiden.nl.
Het programma is ook te vinden op www.forumc.nl/cursussen/cursus-geloof-en-wetenschap.