Wereldgebedsdag, Vrijdag 1 maart 2019

Vrijdag 2 maart:              Wereldgebedsdag
Locatie:                             Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13, Leiden
Aanvang:                          20:00 uur

De wereld gebedsdag wordt over de hele wereld gehouden op dezelfde dag met de zelfde liturgie. Zodat het gebed de wereld doorgaat.

Dit jaar is de liturgie voor bereid door vrouwen uit Slovenië. Ze kozen het gelijkenis van het grote gastmaal (Lucas  14, de verzen 15-24 ) en gaven hun liturgie de titel:

“Welkom bij Gods Feest”,. Anderen vertaalden “Kom. Er is nog een plaats vrij”.

Wat een uitnodigend  gebaar in een Europa dat toenemend onder het vertrouwde wil blijven en geen vreemden erbij wil hebben!

Wat de Sloveense vrouwen nog alles aan accenten in de gebeden en verwerking van dit bijbelverhaal gelegd hebben zullen we tijdens de dienst mee maken .

Op de tekening ziet u een verbeelding van het thema door de Sloveense kunstenares Rezka Arnuš.

Op dit moment is al een groep vrouwen van verschillende kerken begonnen met de voorbereidingen van de avond. We verdiepen ons in het land en de gedachten en gebeden uit de liturgie.

De kerk is open vanaf 1930. Aansluitend bij het thema willen we u/jij graag uitnodigen voor de avond. Wees welkom!

Sylvania Oosterling en Rietje van Wijlen
Informatie via : rietje@vanwijlen.com