KLOKGELUI OP PAASMORGEN 12:00 uur

Elke woensdagavond luiden de kerkklokken in Leiden en de rest van Nederland – totdat de crisis is bezworen.

Pasen is het feest van de Verrijzenis, een feest van Geloof in en Hoop op leven na de dood.
In deze tijd van ongekende beproevingen, willen wij juist op het Hoogfeest van Pasen de klokken luiden om de wereld te laten weten dat Hoop doet Leven.

De klokken van de negen RK Kerken in Leiden en de dorpen aan de oostzijde (behorende bij de RK Parochie HH Petrus en Paulus) zullen dus om 12 uur op zondagmorgen vijf minuten luiden.

Wij nodigen u van harte uit om u bij dit initiatief aan te sluiten.

Groet van Wilbert van Erp
vicevoorzitter HH Petrus en Paulus”

Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op eerste Paasdag 12 april tussen 12.00 -12.05 uur!