Terreur heeft geen religie

Op vrijdag 26 april vindt in ‘Het Gebouw’ een bijeenkomst plaats die georganiseerd is door de Leidse Islamitische Geloofsgemeenschappen in samenwerking met het levensbeschouwelijk Platform Leiden en ondersteund door de Raad van kerken Leiden. Het thema is: terreur heeft geen religie.
Voorafgaand aan deze samenkomst hebben de besturen van de Islamitische geloofsgemeenschap een brief geschreven die bedoeld is voor alle Leidse kerken, zowel de kerkbesturen als de kerkgangers. Deze brief is hierbij geplaatst en zal na de samenkomst zichtbaar blijven op de site. In de brief wordt opgeroepen tot eenheid en om op te komen voor ieders vrijheid om te geloven.
Deze tekst zal na de samenkomst worden vervangen door een verslag van de bijeenkomst.

Praktische informatie:

Wanneer:  Vrijdag 26 april a.s.

Waar :        Het Gebouw – Arubapad 2 Leiden

Hoe laat:    Inloop vanaf 19.00 uur start bijeenkomst 19.30

 

Oproep tot eenheid en opkomen voor geloofsvrijheid

Aan de Leidse Kerken,                                                                                   22 april 2019

Het had een spirituele Paasviering moeten zijn dit weekend. Helaas werd uw en onze aandacht afgeleid door de vreselijke aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka.

Het is onbeschrijfelijk hoe het binnenkomt wanneer een gebedshuis aangevallen wordt en onschuldige mensen tijdens het gebed genadeloos worden vermoord en uit het leven van hun geliefden worden gerukt.

Als de aanslagen op kerken, synagogen, moskeeën en andere gebedshuizen ons iets tonen, dan toont het wel dat terreur geen religie heeft. Terreur wordt gedreven door haat, en haat is het best te bestrijden door liefde en saamhorigheid. Naar aanleiding van de terroristische aanslag op de moskeeën in Nieuw-Zeeland waren leden van het Levensbeschouwelijk Platform en de voorzitter van de Raad van Kerken Leiden in onze moskeeën aanwezig om ons een hart onder de riem te steken en ons bij te staan in die dagen van zorgen en angst.

Vandaag laten wij u namens alle moslims in Leiden weten dat wij samen met u en uw kerkgangers eenheid vormen en opkomen voor ieders vrijheid om te geloven.  Als leden van het Levensbeschouwelijk Platform blijven de Leidse moskeeën samen met de andere Leidsche geloofsgemeenschappen optrekken om verdeeldheid en haat tegen te gaan.

De verschrikkelijke aanslagen in Sri Lanka treffen ons in het hart. Desondanks spreken wij de hoop uit dat deze heftige gebeurtenis ons toch dichterbij elkaar brengt. Enkel dan leren wij elkaar kennen om de boodschap van liefde, verbinding en saamhorigheid in onze stad te verspreiden.

Namens de moslimgemeenschap in Leiden,

 

Besturen & imams van de Leidse moskeeën,

Islamitisch Centrum Al Hijra

ISN Mimar Sinan Moskee Leiden

Islamitisch Centrum Imam Malik Leiden