Dodenherdenking Leiden 4 mei

Een bericht van Stichting Dodenherdenking Leiden:

Dit jaar zal helaas afzien worden van de gebruikelijke gang van zaken, maar zal niettemin wél een herdenkingsprogramma kunnen realiseren, dat zich zonder de aanwezigheid van publiek zal voltrekken, maar wel voor een groot publiek mee te beleven zal zijn.

Op 4 mei as. zal via de regionale omroep Sleutelstad een totaalprogramma worden uitgezonden, waarin ruime aandacht wordt geschonken aan de herdenking van de slachtoffers van oorlogsgeweld. Wij menen, dat juist in dit jaar – waarin de viering van 75 jaar vrijheid samengaat met de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie – er alle aanleiding is om toch te herdenken. Wij zullen dat in Leiden dit jaar daarom doen op de wijze die door de omstandigheden van nu wordt afgedwongen, maar toch tegemoet komt aan de wens om slachtoffers te herdenken.

Voor uitgebreide informatie verwijs ik u kortheidshalve naar de website van Sleutelstad:  https://sleutelstad.nl/2020/04/17/leidse-4-mei-herdenkingen-op-tv-bij-sleutelstad/

Het is nu al duidelijk dat de uitzending te volgen zal zijn op kanaal 46 van Ziggo en ook online via www.sleutelstad.tv

Indien u of uw organisatie, ondanks afwezigheid van bijeenkomst en publiek, overweegt om bloemen te leggen bij het Bevrijdingsmonument (of bij de monument bij Het Haagsche Schouw of bij De Naald) dan verzoeken wij u om dat op eigen gelegenheid te doen, echter pas na 20.15 uur op 4 mei of op 5 mei. Daarbij dienen de dan geldende coronaregels in acht te worden genomen. (U kunt ook uw bloemist vragen uw bloemen namens u te leggen!)

Wij hopen u volgend jaar in betere omstandigheden en in gezondheid te treffen op 4 mei 2021.