Woorden van Hoop en Troost

In maart, aan het begin van de Corona periode, hebben de Kerken met klokken van zich laten horen, de Klokken van Hoop en Troost. De periode waarin Nederland met het virus geconfronteerd blijft is nog steeds niet ten einde. Velen zoeken naar houvast en steun in deze tijd die veel van mensen vraagt.

De Raad van Kerken Nederland wil in deze periode opnieuw hoop en bemoediging geven. Daarom zal heeft de Raad het initiatief genomen om met ingang van 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit te zenden. Doel is om iedereen die getroffen is door, of te maken heeft met de gevolgen van het coronavirus een hart onder de riem te steken.

In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert aan de brief van Paulus aan de Romeinen. Mgr. Van den Hende is referent voor de Oecumene binnen de RK-Kerk en afgevaardigde van de Rooms-Katholieke Kerk in de plenaire Raad.

bron:

Woorden van Hoop en Troost