Woorden van Hoop en Troost

In de zesde aflevering spreekt prof. dr. Peter Nissen, hoogleraar Oecumenica Radboud Universiteit en remonstrants predikant, over uitzien naar, verwachten en verlangen. Advent wil zeggen ‘aankomst’. Het gaat over een tijd die er nog niet is, die bezig is te komen. Het is een tijd van verwachting. Het christelijk geloof gaat over wat wij verwachten, waar wij naar uitzien. Het geloof is een kwestie van verlangen. Wachten heeft ook te maken met ontvankelijk zijn, met je al voorbereiden op dat wat komt. Dat is de betekenis van de adventstijd. Je voorbereiden op en openstellen voor datgene wat gaat komen. We mogen in de adventstijd ons verlangen oefenen.

dr. Peter Nissen, Remonstrantse Broederschap

Woorden van Hoop en Troost zal voorlopig elke woensdag op de website van de Raad, www.raadvankerken.nl, te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’