Wereldgebedsdag 3 maart

Vrijdag 3 maart 2017, vieren we in Leiden in een oecumenische viering Wereldgebedsdag in de Vredeskerk aan de Van Vollenhovenkade 24.
Eerlijk? Wat is eerlijk?
Gedachten en gebeden over gerechtigheid uit de Filipijnen naar aanleiding van het gelijkenis van de goede landheer en zijn arbeiders, Matteüs 20.

Vanaf 19.30 koffie met Filipijns gebak. foto’s en verkoop wereldwinkel.
De dienst begint om 20.00 uur.
Meer informatie: Wereldgebedsdag 2017

Arbeid en zorg

Trinus Hoekstra heeft als hoofdredacteur materiaal bij elkaar gebracht voor de invulling van biddag voor gewas en arbeid, dag van de arbeid en dankdag. De teksten lenen zich ook voor persoonlijke reflectie en voor gezamenlijk gesprek. Er is aansluitend toerustend materiaal te vinden op de website. Het materiaal is beschikbaar circa 1 februari.

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 1)

Het rapport The Church

Wat bedoel je precies als je de kerk sacramentele waarde toekent? Dat is één van de vragen waar de kerken zich landelijk verder over willen bezinnen aan de hand van het rapport The Church. De Raad heeft dat in de laatste vergadering besloten. Een bezinning op de kerk sluit aan bij internationale discussies en kan mensen in Nederland helpen om de waarde van de kerk goed onder woorden te brengen. De Raad van Kerken stuurt de Wereldraad een schrijven over de verdere aanpak in Nederland.

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 1)

Eucharistie belevingsmonitor

Peter-Ben Smit, Maarten Wisse en Remco Robinson hebben een vragenlijst gemaakt waarmee je de beleving van eucharistie en avondmaal kunt monitoren. Ze delen de conclusies met mensen uit de kerken . Als u er bij wilt zijn op 24 maart van 13.30 tot 16.00 uur bij de Raad van Kerken in Amersfoort kunt u zich via deze link opgeven.

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 1)

Levenseinde

Theo Boer (protestant), Nienke Nieuwenhuizen (oud-katholiek) en George Brink (rooms-katholiek) gaan op 15 februari van 16.00 uur tot 18.00 uur in gesprek in de Bergkerk in Amersfoort met deskundigen en belangstellenden over de laatste levensfase en de vraag wat ‘voltooid leven’ impliceert. Het gesprek helpt de kerken om toe te werken naar een verdere publieke verkenning. Meepraten? Klik hier.

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 1)

Europa

Jurjen Zeilstra heeft een notitie voorbereid over de visie op Europa en de aanstaande verkiezingen. Het is de bedoeling dat de tekst binnenkort naar buiten komt. Op 23 januari vanaf 13.00 uur zal Herman van Rompuy in Utrecht ook spreken over het belang van Europa, voor de interreligieuze groep In Vrijheid Verbonden, waaraan de Raad meedoet.

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 1)

Verkiezingen

Teun-Jan Tabak, journalistiek ambassadeur van de Raad, heeft de diverse verkiezingsprogramma’s van politieke partijen gelezen op het thema ‘religie’, klik hier. Eén van de vragen die je blijft houden als je het artikel leest is: welke doelen voor langere termijn stellen de politieke partijen? Op 14 februari houdt de Raad er een discussieavond over met kandidaat-leden voor de Tweede Kamer. Meepraten? Klik hier

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 1)

Nieuwsbrief Kerkproeverij

EO en KRO begeleiden de campagne ‘Kerkproeverij’ waaraan plaatselijke kerken kunnen meedoen. De voorbereidingen moeten nu worden opgestart, klik hier. De feitelijke invitatie zaterdag / zondag is op 9 en 10 september 2017. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij het bureau van de Raad voor een gratis abonnement op een digitale nieuwsbrief, die vanaf heden maandelijks verschijnt tot 1 oktober 2017.

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 1)

Week van Gebed

De Duitse kerken hebben een speciaal lied gemaakt bij de teksten die centraal staan in de Week van gebed voor de eenheid, klik hier. De landelijke opening vindt plaats vanuit de Josephkerk in Gouda op 15 januari. Vanaf 10.30 uur staan de deuren open. Medewerking van onder meer ds. Kim Magnée-de Berg, ds. Leonie Bos, pastor Paul Schuurmans en ds. Klaas van der Kamp.

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 1)

Nieuwjaarsreceptie

Gert Landman en Willem Blonk geven leiding aan de vesper op 13 januari bij de nieuwjaarsreceptie van de Raad in de Geertekerk in Utrecht. Hendro Munsterman, rooms-katholiek theoloog, houdt een inleiding over de Reformatie. Opgeven: rvk@raadvankerken.nl Toegang € 10,00, te voldoen bij de ingang van de kerk.

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 1)