Verkiezingen

Met het oog op 15 maart verkiezingen heeft de Raad diverse initiatieven genomen. Er is een bijeenkomst geweest met politici (klik hier), er is een oproep uitgegaan (klik hier); en er is een analyse gemaakt van verkiezingsprogramma’s (klik hier voor bulletin waarin het artikel was opgenomen), waarin Teun-Jan Tabak laat zien wat partijen over religie zeggen. Teun-Jan Tabak werkte ook mee aan een verkiezingswijzer KRO-NCRV waarin veel aandacht is voor medisch-ethische onderwerpen (klik hier).

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 3)

Werkbezoek

Een delegatie o.l.v. Dirk Gudde brengt 10 maart een werkbezoek aan Groningen. Men wil in gesprek gaan over de situatie van vluchtelingen in Nederland. Het programma bestaat uit een bezoek aan de Bed Bad Brood + opvang en de Tussen – Voorziening voor statushouders (TuVo) in de regio Groningen. Met het bezoek wil de delegatie zich een persoonlijk beeld vormen van de actuele vragen; dat helpt bij het uitzetten van een verdere koers. Het moet immers om mensen gaan en regels zijn daar dienstbaar voor.

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 3)

Film op beurs

De werkgoep Kerkennacht lanceert een filmpje over de Kerkennachten tijdens de kerkenbeurs op 17 en 18 maart in de Jaarbeurs in Utrecht. Op het filmpje zijn onder meer mgr. Gerard de Korte en Karin van den Broeke te zien. Plaatsen die mee willen doen met de editie van 23 / 24 juni 2017 kunnen zich nog opgeven via rvk@raadvankerken.nl. U loopt dan mee in de algemene publiciteit.

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 3)

Schiphol

Er zijn al vele aanmeldingen voor het werkbezoek van pastores/predikanten en leden van raden van kerken op 17 maart van 13.00 uur tot 17.00 uur aan Schiphol. Maar in de drukte van Schiphol zal de grote toestroom geen probleem zijn. Enkele mensen hebben gevraagd om een literatuursuggestie als ze zich nog wat inhoudelijk willen verdiepen in de manier van pastoraat bij de luchthaven. Een van de pastores adviseerde: ‘Timm H. Lohse, Het bondige gesprek’. Maar je kunt ook gewoon komen en zien wat er allemaal omgaat ter plekke. Programma: klik hier; opgave rvk@raadvankerken.nl

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 3)

Avondmaal

Hoe kan je de goede vragen stellen bij een gesprek over de beleving van eucharistie en avondmaal? Daarover gaat het onder meer bij de ontmoeting op 24 maart van 13.30 uur tot 16.00 uur bij de Raad van Kerken. Enkele medewerkers van de Vrije Universiteit hebben instrumentarium ontwikkeld rond dat thema, onder wie dr. Peter Ben Smit en dr. Maarten Wisse. Ze gaan in gesprek met geïnteresseerden bij de Raad van Kerken. Als u er bij wilt zijn, kunt u zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 3)

Armoede

Meppel is donderdag 30 maart eerste plaats waar het knooppunt Kerken en Armoede neerstrijkt en praktijkervaringen rond armoedebestrijding met bezoekers deelt en bespreekt. De bijeenkomst vindt plaats in de Kruiskerk van 18.00 uur tot 21.30 uur. Daarna kan men ook nog terecht in Eindhoven Adventskerk (6 april), Woerden Het Baken (11 mei) of Deventer / Colmschate Ichthuskerk (18 mei). Meer informatie en aanmelden: klik hier

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 3)

Materiaal ‘Opgestaan’

Het boek ‘Opgestaan’ met meditaties voor Pasen is inmiddels breed verspreid. Op de website zijn allerlei gespreksvragen opgenomen, die het mogelijk maken meditaties met groepen te bespreken. Het beste werkt dat als je twee meditaties leest en met elkaar vergelijkt: klik hier. Zo kan je ook met een groep in gesprek raken over de betekenis van Pasen en de manieren waarop men dat vanuit verschillende kerken benadert. Losse exemplaren zijn te bestellen bij de Raad voor € 10,00 incl. porto via rvk@raadvankerken.nl

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 3)

Kerkproeverij

De diverse partners die meewerken aan het project ‘Kerkproeverij’ ontplooien steeds meer initiatieven. De EO heeft een filmpje gemaakt dat binnenkort wordt gepresenteerd; de EO heeft ook verantwoordelijkheid genomen voor de Nieuwsbrief, die aanvankelijk door de Raad van Kerken is opgezet. De kerken PKN en RKK hebben het initiatief genomen voor een werkdag met Michael Harvey. Dat is op 21 april in de Goede Herderkerk te Nijkerk van 10.00 – 16.00 uur.

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 3)

Website mobiel

Er worden enkele wijzigingen doorgevoerd op de website van de Raad van Kerken. Daardoor wordt de website nog toegankelijker voor mensen met een mobiele telefoon. Nieuwsberichten komen vooral op de rechterkant van de site, die ook zichtbaar is op de telefoon en een speciaal uitklapscherm (hamburgermenu) wat gebruikers ook van andere sites kennen.

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 3)

Moderamen brief baptisten

Het moderamen heeft in een brief aan de Unie van Baptistengemeenten en aan de Vrije baptisten vastgesteld hoezeer hun onderlinge identiteitsbeschrijving aansluit bij wat ook het collectief van kerken in het geheel van de Raad nastreeft. Een bemoedigende verklaring, zo stelt het moderamen.

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 3)