Woorden van Troost en Hoop week 2

Onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar

Toen halverwege maart in Nederland de eerste lockdown plaatsvond, zochten kerken naar een heldere en aansprekende manier om mensen te bemoedigen en troosten. Dat leidde tot de Klokken van Hoop en Troost. Drie weken lang klonken op woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur overal in het land de kerkklokken als teken van verbondenheid over de grenzen van het isolement heen. Ook riepen de klokken op tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Nu de tweede lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen we als kerken opnieuw een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zal de Raad van Kerken vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uitzenden: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

In de tweede aflevering van Woorden van Hoop en Troost laat mgr.dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, een schilderij van Joan Colette zien van Sint Maarten die zijn mantel met een arme bedelaar deelt. Lampionnen zijn misschien niet goed mogelijk, maar een beetje licht brengen is ook al heel wat.

In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost sprak mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert aan de brief van Paulus aan de Romeinen.

Woorden van Hoop en Troost

In maart, aan het begin van de Corona periode, hebben de Kerken met klokken van zich laten horen, de Klokken van Hoop en Troost. De periode waarin Nederland met het virus geconfronteerd blijft is nog steeds niet ten einde. Velen zoeken naar houvast en steun in deze tijd die veel van mensen vraagt.

De Raad van Kerken Nederland wil in deze periode opnieuw hoop en bemoediging geven. Daarom zal heeft de Raad het initiatief genomen om met ingang van 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit te zenden. Doel is om iedereen die getroffen is door, of te maken heeft met de gevolgen van het coronavirus een hart onder de riem te steken.

In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert aan de brief van Paulus aan de Romeinen. Mgr. Van den Hende is referent voor de Oecumene binnen de RK-Kerk en afgevaardigde van de Rooms-Katholieke Kerk in de plenaire Raad.

bron:

Woorden van Hoop en Troost

Klokken van Hoop en Troost nog twee keer: 29 april en Bevrijdingsdag

Het beëindigen van ‘klokken van hoop’ betekent dat woensdag 29 april a.s. de laatste ”woensdagavond-luiding” zal zijn.

De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei). We vragen u dan nog eenmaal de ‘klokken van hoop en troost’ te luiden.
De Bevrijdingsdagluiding zal plaatsvinden om 12.00-12.15 uur.
Voor de laatste keer luiden we dan samen als teken van hoop en troost voor ons land.

Daarmee markeren we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en laten we horen dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen!

De vlaginstructies voor Bevrijdingsdag kunt u hier vinden: https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/voor-organisatoren/viering-organiseren/vlagprotocol

Aanbevolen luidingen (facultatief)

Luiding Koningsdag 27 april

Op maandag 27 april is het Koningsdag. Dit jaar wordt Koningsdag thuis gevierd. De Koninklijke Bond voor Oranjeverenigingen heeft een programma voor deze dag bekend gemaakt (https://www.oranjebond.nl/programma-woningsdag-2020/). Klokgelui maakt hier deel van uit als aankondiging van de Nationale Aubade. De Oranjebond vraagt of klokken geluid kunnen worden van 09.45-10.00.
Om 10.00 uur wordt het Wilhelmus thuis gezonden, via de media verbonden met het Concertgebouworkest, dat het volkslied muzikaal zal begeleiden.
Vlaginstructies kunt u hier vinden: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-de-vlag-uithangen-en-wat-is-de-vlaginstructie

Luiding Dodenherdenking 4 mei

In veel plaatsen is het al gebruikelijk om de Nationale Dodenherdenking aan te kondigen met klokgelui. Het Comité 4 en 5 mei roept bespelers van blaasinstrumenten op om lokaal vanuit huis de taptoe te blazen om 19.58 uur (https://www.4en5mei.nl/nieuws/nieuwsbericht/369).

Hierna wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden. Als u lokaal de klokken wilt luiden (vanaf 19.45 uur), houd u dan rekening met de taptoe om 19.58. Waar dat mogelijk is (en de corona- en veiligheidsmaatregelen dat toelaten) zou men er aan kunnen denken om taptoe van de toren te laten blazen. Er is een aangepast vlagprotocol (namelijk de hele dag de vlag halfstok), dat kunt u hier vinden: https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/voor-organisatoren/herdenking-organiseren/vlagprotocol

Dodenherdenking Leiden 4 mei

Een bericht van Stichting Dodenherdenking Leiden:

Dit jaar zal helaas afzien worden van de gebruikelijke gang van zaken, maar zal niettemin wél een herdenkingsprogramma kunnen realiseren, dat zich zonder de aanwezigheid van publiek zal voltrekken, maar wel voor een groot publiek mee te beleven zal zijn.

Op 4 mei as. zal via de regionale omroep Sleutelstad een totaalprogramma worden uitgezonden, waarin ruime aandacht wordt geschonken aan de herdenking van de slachtoffers van oorlogsgeweld. Wij menen, dat juist in dit jaar – waarin de viering van 75 jaar vrijheid samengaat met de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie – er alle aanleiding is om toch te herdenken. Wij zullen dat in Leiden dit jaar daarom doen op de wijze die door de omstandigheden van nu wordt afgedwongen, maar toch tegemoet komt aan de wens om slachtoffers te herdenken.

Voor uitgebreide informatie verwijs ik u kortheidshalve naar de website van Sleutelstad:  https://sleutelstad.nl/2020/04/17/leidse-4-mei-herdenkingen-op-tv-bij-sleutelstad/

Het is nu al duidelijk dat de uitzending te volgen zal zijn op kanaal 46 van Ziggo en ook online via www.sleutelstad.tv

Indien u of uw organisatie, ondanks afwezigheid van bijeenkomst en publiek, overweegt om bloemen te leggen bij het Bevrijdingsmonument (of bij de monument bij Het Haagsche Schouw of bij De Naald) dan verzoeken wij u om dat op eigen gelegenheid te doen, echter pas na 20.15 uur op 4 mei of op 5 mei. Daarbij dienen de dan geldende coronaregels in acht te worden genomen. (U kunt ook uw bloemist vragen uw bloemen namens u te leggen!)

Wij hopen u volgend jaar in betere omstandigheden en in gezondheid te treffen op 4 mei 2021.

KLOKGELUI OP PAASMORGEN 12:00 uur

Elke woensdagavond luiden de kerkklokken in Leiden en de rest van Nederland – totdat de crisis is bezworen.

Pasen is het feest van de Verrijzenis, een feest van Geloof in en Hoop op leven na de dood.
In deze tijd van ongekende beproevingen, willen wij juist op het Hoogfeest van Pasen de klokken luiden om de wereld te laten weten dat Hoop doet Leven.

De klokken van de negen RK Kerken in Leiden en de dorpen aan de oostzijde (behorende bij de RK Parochie HH Petrus en Paulus) zullen dus om 12 uur op zondagmorgen vijf minuten luiden.

Wij nodigen u van harte uit om u bij dit initiatief aan te sluiten.

Groet van Wilbert van Erp
vicevoorzitter HH Petrus en Paulus”

Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op eerste Paasdag 12 april tussen 12.00 -12.05 uur! 

Viering en inspiratie bij Ekklesia leiden in tijden van Corona

Persbericht – 22 maart 2020

Door de corona-crisis kunnen fysieke bijeenkomsten voorlopig niet plaatsvinden. Toch wil de Ekklesia Leiden een plek bieden om te bemoedigen. Daarvoor is op de website van de Ekklesia een aparte pagina ingericht: www.ekklesialeiden.nl/inspiratie-online-2/.

Allereerst vindt men daar (zolang de crisis duurt) de zondagse viering in digitale vorm met een korte overweging door de pastor van dienst, teksten van voorbeden, het Onze Vader en een zegenbede. Het geheel wordt omlijst met muziek. De oorspronkelijk geplande serie vieringen rondom het thema ‘Voeden en gevoed worden in de Veertigdagentijd’ wordt hier digitaal voorgezet.

Voor de kinderen van de kindernevendienst wordt het thema van de zondagse kinderviering uitgewerkt. Ook is er een idee voor knutselwerk, dat thuis gemaakt kan worden.

Ten slotte is er voor ieder die dat wil de mogelijkheid om gedachten te delen onder het kopje ‘Gemeenschap zijn in tijden van corona’. Dat kan een gedicht zijn, een tekening, een foto, een link naar een stukje muziek of een lied, of zomaar wat gedachten bij alles wat er om ons heen in de wereld aan het gebeuren is. Diversen hebben dat al gedaan op ‘Inspiratie Online’.

Einde persbericht

meer informatie mail naar: secretaris@ekklesialeiden.nl

Weer Klokken van HOOP en TROOST op 8 april

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk komende  woensdag 8 april tussen 19.00 en 19.15 uur! 

Doe mee en kom naar de Wereldgebedsdag 2020

De Wereldgebedsdag van 2020 zal gehouden worden op vrijdag 6 maart in de Antonius kerk (Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden) in Leiden.

De liturgie is gemaakt door vrouwen uit Zimbabwe met als thema: “Sta op, neem je mat op en wandel” n.a.v. Joh. 5: 2-9a. Zij willen hiermee ons allemaal oproepen voor liefde, genezing en verzoening.
Zimbabwe is op zijn zachts gezegd een complex land en dan is het juist heel bijzonder dat vrouwen uit dat land juist dit thema van de dienst kozen. Hiermee wordt een oproep gedaan aan ons allen om in actie te komen voor vrede en verzoening.

Binnenkort gaat de voorbereiding van de dienst beginnen en de voorbereidingsgroep heeft zeker nog ruimte voor voor meer deelnemers. Dus vrouwen wees welkom. Meedoen betekent een aantal avonden ter voorbereiding op de dienst, zowel inhoudelijk (wat betekent het thema voor ons, wat kunnen wij leren van de vrouwen in Zimbabwe) als ook praktisch (hoe gaan we de dienst aankleden, hoe maken we reclame voor de dienst) etc.

De voorbereiding loopt van medio januari tot de datum van de wereldgebedsdag.

We hopen dat er nog vrouwen mee willen doen en we hopen dat wie niet mee doet de datum vast in de agenda zet om te komen.

Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met
Rietje van Wijlen
tel: 06-29015519 (s’avonds) of
via mail rietje@vanwijlen.com

De Ekklesia organiseert een project over dood en leven

In de maand november 2019 organiseert de Ekklesia Leiden een aantal vieringen en activiteiten naar aanleiding van ‘Doodgewoon’, de driedubbel bekroonde bundel kinderpoëzie rond de dood, geschreven door Bette Westera en geïllustreerd door Sylvia Weve (Gottmer 2014).

De dood hoort bij het leven.
Iedereen krijgt ermee te maken: de dood van de poes, een oma die sterft, het verlies van een ouder, partner of kind, een ongeneeslijke ziekte, en uiteindelijk het eigen sterven.
De Ekklesia Leiden wil aan dit thema aandacht besteden in vieringen en andere activiteiten, vanuit de gedachte dat eindigheid in het leven is ‘ingebouwd’, en dat stilstaan bij de dood uitnodigt tot intens leven. 

 • De eerste viering is op 3 november naar aanleiding van Allerheiligen/Allerzielen.
  Dan spreekt Christiane van den Berg over de verbondenheid van levenden en doden over de grens van de dood heen’.
 • Op 10 november gaat de theologe Christa Anbeek voor:
  Zij spreekt over de complexe gevoelens die bij de nabestaanden kunnen ontstaan als iemand er zelf voor kiest uit het leven te stappen.
 • Ronald Meester spreekt op 17 november over ons intuïtief verlangen om de dood alsmaar uit te stellen.
 • En op 24 november hebben we een muzikale voorstelling door Bette Westera en Diederik van Essel voor alle leeftijden.
  In deze viering vragen we ons af hoe het zou zijn als je niet kon sterven. We kijken en luisteren naar de Ballade van de Dood en zingen samen een feestelijke ode aan het leven. De kinderen vanaf vier jaar blijven tijdens deze viering in de kerk.

Deze vieringen zijn alle in de Hooglandse kerk,
Nieuwstraat 20 te Leiden,
Zondags om 11:45 uur.

 • Extra bijeenkomst:
  Op  woensdag 13 november gaan Christa Anbeek en Bette Westera met elkaar in gesprek over omgaan met verlies, op basis van de door hen geschreven boeken.
  Om 20.00 uur in Grand Café de Burcht, deelnemersbijdrage € 5,-.

Meer informatie: secretaris@ekklesialeiden.nl
Telefoon: 06-185 645 45

Terreur heeft geen religie

Op vrijdag 26 april vindt in ‘Het Gebouw’ een bijeenkomst plaats die georganiseerd is door de Leidse Islamitische Geloofsgemeenschappen in samenwerking met het levensbeschouwelijk Platform Leiden en ondersteund door de Raad van kerken Leiden. Het thema is: terreur heeft geen religie.
Voorafgaand aan deze samenkomst hebben de besturen van de Islamitische geloofsgemeenschap een brief geschreven die bedoeld is voor alle Leidse kerken, zowel de kerkbesturen als de kerkgangers. Deze brief is hierbij geplaatst en zal na de samenkomst zichtbaar blijven op de site. In de brief wordt opgeroepen tot eenheid en om op te komen voor ieders vrijheid om te geloven.
Deze tekst zal na de samenkomst worden vervangen door een verslag van de bijeenkomst.

Praktische informatie:

Wanneer:  Vrijdag 26 april a.s.

Waar :        Het Gebouw – Arubapad 2 Leiden

Hoe laat:    Inloop vanaf 19.00 uur start bijeenkomst 19.30

 

Oproep tot eenheid en opkomen voor geloofsvrijheid

Aan de Leidse Kerken,                                                                                   22 april 2019

Het had een spirituele Paasviering moeten zijn dit weekend. Helaas werd uw en onze aandacht afgeleid door de vreselijke aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka.

Het is onbeschrijfelijk hoe het binnenkomt wanneer een gebedshuis aangevallen wordt en onschuldige mensen tijdens het gebed genadeloos worden vermoord en uit het leven van hun geliefden worden gerukt.

Als de aanslagen op kerken, synagogen, moskeeën en andere gebedshuizen ons iets tonen, dan toont het wel dat terreur geen religie heeft. Terreur wordt gedreven door haat, en haat is het best te bestrijden door liefde en saamhorigheid. Naar aanleiding van de terroristische aanslag op de moskeeën in Nieuw-Zeeland waren leden van het Levensbeschouwelijk Platform en de voorzitter van de Raad van Kerken Leiden in onze moskeeën aanwezig om ons een hart onder de riem te steken en ons bij te staan in die dagen van zorgen en angst.

Vandaag laten wij u namens alle moslims in Leiden weten dat wij samen met u en uw kerkgangers eenheid vormen en opkomen voor ieders vrijheid om te geloven.  Als leden van het Levensbeschouwelijk Platform blijven de Leidse moskeeën samen met de andere Leidsche geloofsgemeenschappen optrekken om verdeeldheid en haat tegen te gaan.

De verschrikkelijke aanslagen in Sri Lanka treffen ons in het hart. Desondanks spreken wij de hoop uit dat deze heftige gebeurtenis ons toch dichterbij elkaar brengt. Enkel dan leren wij elkaar kennen om de boodschap van liefde, verbinding en saamhorigheid in onze stad te verspreiden.

Namens de moslimgemeenschap in Leiden,

 

Besturen & imams van de Leidse moskeeën,

Islamitisch Centrum Al Hijra

ISN Mimar Sinan Moskee Leiden

Islamitisch Centrum Imam Malik Leiden