Uitnodiging voor Oecumenelezing 2018 op vrijdag 19 januari

Europa: Reformatie en verantwoordelijkheid

De Oecumenelezing behandelt onderwerpen die voor de oecumene van actueel belang zijn. De bezoekers hebben aansluitend tijdens de nieuwjaarsreceptie de gelegenheid elkaar de beste wensen te doen toekomen.

Vrijdag 19 januari 2018 om 15.00 uur Geertekerk
Geertekerkhof 23 3511 XC Utrecht

Aanmelden (tot 13 januari): e-mail rvk@raadvankerken.nl telefoon 033 4633844

Kosten € 10,- (studenten gratis)
te voldoen bij de ingang van de kerk.

De Raad van Kerken vraagt de achterban om één keer per jaar een collecte te houden tijdens een viering of na a oop van een kerkdienst. Deze inkomsten zijn nodig om tot een sluitende begroting te komen. Wilt u de mogelijkheid aan- kaarten in uw eigen woonplaats bij de diverse kerken? Daarnaast vragen we mensen die sym- pathiek staan ten opzicht van de doelstelling van de Raad om de Raad een plaats te geven in hun testament.

Bijdragen: Stichting Vrienden van de Raad van Kerken, NL09 INGB 0000 5598 39
Programma en meer informatie: klik hier

 

 

 

31 oktober herdenking 500 jaar Refromatie

Op 31 oktober zal ds. Jan Groenleer meer vertellen over kerkliederen geschreven door de reformatoren en/of hun geestverwanten zijn geschreven. De kerkliederen waarmee men het gedachtegoed van de reformatoren kan leren kennen.
Liederen van Luther en zijn geestverwanten zullen inhoudelijk worden besproken en muzikaal ten gehore worden gebracht.
Ook geïnteresseerden van buiten de Opstandingskerk zijn van harte welkom op deze avond.
31-10 | 20.00 uur | Opstandingskerk, Aerent Bruunstraat 1, Leiden
inloop vanaf 19.30 uur.
meer informatie:  http://www.cgkleiden.nl/500jaar/

 

Thema Week van Gebed: ‘Recht door zee’

‘Recht door zee’ is het thema van de Week van gebed, die van 21 t/m 28 januari 2018 wordt gehouden. Het materiaal is vanaf heden leverbaar: posters, bidkaartjes, boekjes. De kinder- en tienerfolder komt halverwege oktober. Bestelformulier: klik hier; webpagina: klik hier. Inmiddels is hier ook materiaal te vinden voor de kinderdienst/zondagsschool.

(bron: E-flits september jaargang 10, nr. 8)

Nog vrije plaatsen bij bezoek uit Europa

Secretaris-generaal Heikki Huttunen en zijn beleidsmedewerker dr. Peter Pavlovic bezoeken woensdag 25 oktober de Raad van Kerken in Nederland. Ze spreken over de toekomst van Europa. ’s Ochtends gaat het over de kerk. ‘s Middags gaat het over de economie. Naast de gerichte uitnodigingen is er een beperkt aantal vrije plaatsen. Opgave via rvk@raadvankerken.nl

(bron: E-flits september jaargang 10, nr. 8)

In gespek over ‘Vloggen in de kerk’

Een groep van deskundigen en geïnteresseerden spreekt op 29 september over het vloggen in de kerk. Het is de bedoeling suggesties te doen voor het inzetten van filmpjes. Vloggen maakt het bijvoorbeeld mogelijk bilaterale contacten tussen kerken binnen en buiten Nederland te gaan leggen om elkaar te stimuleren in de geloofsbeleving.

(bron: E-flits september jaargang 10, nr. 8)

Bezinningsbijeenkomst ‘Vertrouwen tussen hoop en vrees’

De Stichting Prinsjesdagviering, waarin de Raad van Kerken participeert, houdt een interreligieuze en interlevensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst bij de opening van het parlementaire jaar. De bijeenkomst vindt plaats op 19 september in de Grote Kerk te Den Haag van 10.30 uur tot 11.15 uur. Thema is: ‘Vertrouwen tussen hoop en vrees’. Ieder is welkom.

(bron: E-flits september jaargang 10, nr. 8)

Vieren in de Vredesweek

Pax heeft een publicatie ‘Vieren’ naar buiten gebracht met liturgische suggesties bij de vredesweek. Het thema van de vredesweek, die gehouden wordt van 16 t/m 24 september is ‘De kracht van verbeelding’. Op diverse plaatsen vindt een walk of peace plaats: klik hier voor de lijst.

(bron: E-flits september jaargang 10, nr. 8)

Raad van Kerken bezoeken Leger des Heils Kunst en Theatergala

Diverse leden van de Raad van Kerken bezoeken zaterdagavond 16 september het Kunst- en Theatergala van het Leger des Heils in AFAS live (voorheen de Heineken Music Hall). Naast deelnemers van het Vrije Tijdsprogramma van het Leger worden er gerenommeerde artiesten verwacht als Karin Bloemen, Wibi Soerjadi en de Brooklyn Dancers.

(bron: E-flits september jaargang 10, nr. 8)

Kerkproeverij campagne

Honderden kerken doen mee met de campagne ‘kerkproeverij’ op 9 en 10 september. De kick-off van de campagne was op 1 september jl. in Amersfoort. Bij die gelegenheid werd er taart aangesneden en uitgedeeld onder kerkelijke vertegenwoordigers en passanten. Voor het verslag op de website van de Raad: klik hier; voor ‘Wie wil proeven’, het verhaal van Kees Posthumus: klik hier Aan het eind van de week is op de website een enquête te vinden over de beleving van de kerkproeverij. Belangrijk voor de coördinatoren voor de toekomst.

(bron: E-flits september jaargang 10, nr. 8)

Oecumene vanuit orthodoxe traditie

De Raad van Kerken bespreekt op 13 september de impuls aan de oecumene vanuit de orthodoxe traditie. De orthodoxen vormen inmiddels een kwart van het totaal aantal leden van de Wereldraad en groeien ook in Nederland.

(bron: E-flits september jaargang 10, nr. 8)