Bijeenkomst Centraal Comité van de Wereldraad

De maand juni is traditiegetrouw de maand van de internationale ontmoetingen. Van 22 tot 28 juni komt het Centraal Comité van de Wereldraad bijeen in het Noorse Trondheim voor de tweejaarlijkse ontmoeting. De voortgang van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede staat prominent op de agenda; o.a. ds. Karin van den Broeke is als lid vanuit Nederland aanwezig.

Panorthodox concilie

Internationaal gezien is de ontmoeting van orthodoxe kerken in de periode (16 t/m 27 juni) op Kreta  interessant. Zij komen bijeen voor wat heet het panorthodoxe concilie. Je kan zeggen dat er sprake is van een historisch gezien uniek concilie, waarbij onder meer de orthodoxe kalender en de ‘wildgroei’ van diocesen op de agenda staat, o.a. mgr. Joris Vercammen is erbij vanuit Nederland.

Afsluiting ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’

De Raad van Kerken heeft de campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ afgesloten met een gebedssamenkomst in de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Amsterdam. Het interreligieus platform in Utrecht gaat nog even door en voert een geldinzamelingsactie met het motto ‘Adopteer een student’. Meer informatie.

Uit een peiling onder 2370 mensen wijst uit, dat ongeveer de helft van de kerkelijk betrokken mensen beseft dat de kerk in Syrië en Irak in haar voortbestaan bedreigd wordt. Bij seculiere mensen ligt dat percentage op 30 procent.

Motto Week van Gebed 2017

‘Jouw hand, mijn glimlach’.  Dat is het motto van de Week van Gebed in 2017, 15 – 22 januari 2017. Het thema is onlangs naar buiten gebracht. Op de website zijn de eerste stukken verschenen. Materiaal kan nu al worden besteld en zal rond 1 september worden uitgeleverd. Meer informatie: klik hier.

Ramadangroet

De Ramadan begint op 6 juni en wordt afgesloten op dinsdag 5 juli. Raden van kerken die dat willen kunnen moslims in hun woonplaats een groet sturen. Klik hier.

Samen eerlijk eten en kerk en milieu

De websites www.sameneerlijketen.nl en www.kerkenmilieu.nl die onderdeel uitmaken van de groene websites van de Raad van Kerken (zie de icoontjes onder aan de homepagina van de website van de Raad) zijn onder de sites die door de Koninklijke Bibliotheek zijn uitgekozen om te bewaren. De KB selecteert Nederlandse websites die men archiveert als representatief en geschikt voor toekomstig onderzoek. Bij de Raad wordt de kwalificatie gezien als een schouderklopje.

Amoris Laetitia

De plenaire Raad bespreekt in juni de apostolische exhortatie Amoris Laetitia. Daarin reflecteert paus Franciscus op de uitkomsten van de gezinssynodes die in Rome zijn gehouden. In de Raad houdt mgr. Hans van den Hende (bisschop bisdom Rotterdam) een korte inleiding en als achtergrond wordt gebruik gemaakt van onder meer een handige ‘FAQ’ (Frequently Asked Questions) opgesteld door de Amerikaanse bisschoppen. Doel van de bespreking in de Raad is gedachten uit te wisselen over de manier waarop verschillende kerken naar vragen kijken rond gezin en relaties.

Wisseling binnen de plenaire Raad

De plenaire Raad neemt in zijn vergadering op 8 juni afscheid van de protestantse primus Arjan Plaisier. Vanaf 21 juni wordt Arjan opgevolgd door René de Reuver (bevestiging 19 juni 14.30 in de Sint-Janskerk te Gouda). In juni neemt Tom Mikkers afscheid als algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. Hij blijft namens de remonstranten als secundus lid van de plenaire Raad. De opvolging van Tom Mikkers bij de Remonstrantse Broederschap is nog niet bekend; primus voor de remonstranten in de Raad is Peter Nissen

Borgman speciale gast op open seminar

Prof. dr. Erik Borgman is de speciale gast van een open seminar over het thema ‘De ene seculier is de andere niet’. De beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap gaat met Borgman in gesprek over zijn boek ‘Waar blijft de kerk’. Gasten zijn welkom. Opgave rvk@raadvankerken.nl;

PLAATS:  Raad van Kerken, Kon. Wilhelminalaan 5 te Amersfoort. Tijd: 30 september 13.30 uur tot 16.30 uur

Oecumenisch onthaal

Pastores uit plaatselijke kerken en parochies worden uitgenodigd om op vrijdag 17 juni ’s middags vanaf 13.00 uur mee te praten over de mogelijkheden voor oecumene plaatselijk en mogelijkheden voor oecumene plaatselijk en om tegelijk een kijkje te nemen achter de schermen van de oecumene in het landelijke kantoor. Er zijn gesprekspartners uit diverse kerken onder wie Pascal Huiting, rooms-katholiek pastor uit de Friese Zuidwesthoek. Opgave: rvk@raadvankerken.nl