Masterclass oecumenisch zingen op 16 juni

Ds. Gert Landman en cantor Willem Blonk verzorgen op vrijdag 16 juni 13.30 uur een masterclass oecumenisch zingen. Er werden enkele lijnen getrokken in de oecumenische variaties van kerkmuziek en er wordt gezongen. Pelgrimsliederen krijgen extra aandacht. Klik hier.

(bron: E-flits april jaargang 10, nr. 4)

Kerkproeverij op 21 april

Michael Harvey uit Manchester is op 21 april in Nijkerk om een studiedag te verzorgen over Kerkproeverij. Iedere gemeente en parochie wordt uitgenodigd om iemand af te vaardigen. Het programma is te vinden op www.kerkproeverij.nl en op de website van de Raad. Klik hier.

(bron: E-flits april jaargang 10, nr. 4)

Interreligieuze ontmoeting ‘Op weg naar geluk’

De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting heeft een tekst (bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Daarover en over hoe je dan met geweldsteksten kunt omgaan, handelen gespreksvragen die bij deze bundel zijn gemaakt. Klik hier.

(bron: E-flits april jaargang 10, nr. 4)

EO radioreeks Het Vermoeden stopt

De EO stopt met de radioreeks over het Vermoeden. Vanuit de Raad wordt bijgedragen aan de laatste invulling op Paaszondag: radio 5, ’s avonds om 22.00 uur.

(bron: E-flits april jaargang 10, nr. 4)

Werkbezoek Schiphol

Ongeveer 42 procent van de bezoekers aan Schiphol vorige maand was pastor en 58 procent lid van een plaatselijke raad van kerken. Dat blijkt uit de analyse van de mensen die meegedaan hebben aan het werkbezoek. Daarmee is de opzet van een regionaal werkbezoek geslaagd, namelijk plaatselijke raden en pastores beiden uitnodigen en de mogelijkheid voor ontmoeting faciliteren.

(bron: E-flits april jaargang 10, nr. 4)

70-jarig jubileum Wereldraad van Kerken

De Nieuwe Kerk in Amsterdam gaat dit jaar aandacht besteden aan het zeventig jarig jubileum van de Wereldraad van Kerken (1948-2018). Een delegatie van de Raad van Kerken voert daarover een gesprek met de directie.

(bron: E-flits april jaargang 10, nr. 4)

Basisinkomen

De Raad van Kerken in Zeeland pleit voor de invoering van een basisinkomen voor iedereen. In een brochure legt het sociaal-ethisch beraad van de Raad uit hoe men zich zo’ n basisinkomen voorstelt. Meer informatie.

(bron: E-flits april jaargang 10, nr. 4)

Kerkennacht

Het aantal deelnemers aan de kerkennacht is verder toegenomen tijdens de kerkenbeurs. Een aantal gemeenten meldde zich toen aan: klik hier. Geef je op als je als plaats een plek wilt hebben in de algemene bekendmakingen bij de initiatiefgroep Kerkennacht: kerkennachtnl@gmail.com

(bron: E-flits april jaargang 10, nr. 4)

Verkiezingen

Met het oog op 15 maart verkiezingen heeft de Raad diverse initiatieven genomen. Er is een bijeenkomst geweest met politici (klik hier), er is een oproep uitgegaan (klik hier); en er is een analyse gemaakt van verkiezingsprogramma’s (klik hier voor bulletin waarin het artikel was opgenomen), waarin Teun-Jan Tabak laat zien wat partijen over religie zeggen. Teun-Jan Tabak werkte ook mee aan een verkiezingswijzer KRO-NCRV waarin veel aandacht is voor medisch-ethische onderwerpen (klik hier).

(bron: E-flits januari jaargang 10, nr. 3)