WOORDEN VAN HOOP EN TROOST

In de elfde aflevering spreekt Peter Klene van de Nieuw-Apostolische Kerk over Jesaja 41:10: ‘Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.’

De hand Gods staat symbool voor zijn gerechtigheid, voor zijn kracht, voor zijn betrouwbaarheid. Soms moet je met elkaar zoeken naar die hand van God om te troosten op een moment dat het heel moeilijk is. Maar we moeten elkaar het vertrouwen proberen mee te geven dat de hand van God er altijd zal zijn.

Peter Klene – Nieuw-Apostolische Kerk

WOORDEN VAN HOOP EN TROOST

In de tiende aflevering spreekt subdiaken Fikri Sumer van de Syrisch-Orthodoxe Kerk: Christus is het licht en de liefde op deze wereld. Zijn liefde en de barmhartigheid schitteren in de donkere winter van onze wereld. In deze donkere dagen moeten wij God zoeken. Hij is het licht en verlicht ons naar ziel en lichaam. Hij heeft gezegd: Laat uit de duisternis het licht opgaan. Moge de duisternis van het jaar 2020 opgaan in het licht van 2021.

Pastor Fikri Sumer, Syrisch-Orthodoxe Kerk

Woorden van Hoop en Troost zal voorlopig elke woensdag op de website van de Raad, www.raadvankerken.nl, te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’

WOORDEN VAN HOOP EN TROOST

In de negende aflevering spreekt Henk Korff, voorganger van de Anglicaanse Kerk: ‘We staan op de rand van twee jaren: 2020 telt nog één dag en bijna binnen handbereik ligt 2021. Over enkele uren laten we een verdrietig jaar achter ons en kijken hoopvol en met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet. Want God is getrouw, zijn plannen falen niet. De hoop van de christen en de hoop van de Kerk is de aanstaande komst van Jezus. Het is zijn wederkomst. Niet in de stal, maar als koning van alles en allen. Ik bid u Gods zegen voor zijn hoopvolle toekomst.’

Henk Korff, Anglicaanse Kerk in Nederland

Woorden van Hoop en Troost zal voorlopig elke woensdag op de website van de Raad, www.raadvankerken.nl, te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’

WOORDEN VAN HOOP EN TROOST

In de achtste aflevering spreekt majoor Jeanne van Hal van het Leger des Heils over Lucas 2: ‘… omdat er voor hen nergens plaats was.’ Zij stelt zichzelf en ons de vraag: is er plaats voor het kind Jezus bij u of sluit u zich aan bij het kerstverhaal en is er dit jaar nergens plaats, ook niet bij u.

Commissioner Dick Krommenhoek zingt ter inleiding lied 454 uit de bundel van het Leger des Heils: ‘God kwam in Jezus in ons midden en stak het licht der hoop weer aan. Het licht waar wij om mogen bidden, het licht dat nooit weer uit zal gaan. … ‘ Hij sluit ook de woorden van Jeanne van Hal af met een gezongen gebed, lied 469 uit dezelfde bundel.

Majoor Jeanne van Hal, Leger des Heils

Woorden van Hoop en Troost zal voorlopig elke woensdag op de website van de Raad, www.raadvankerken.nl, te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’

WOORDEN VAN HOOP EN TROOST

In de zevende aflevering spreekt ds. Johannes Welschen van de Evangelische Broedergemeente: “De mensen die straks het kerstverhaal zullen bevolken, zijn nog onderweg op vaak moeilijke wegen. Maar boven de stal straalt al de ster. Het licht van Christus wijst ons de weg. Want ook wij zijn onderweg op vaak moeilijke wegen in deze onzekere tijden. Kerstmis is het feest van Gods nabijheid. God wordt mens voor alle mensen op aarde. In onze traditie staat boven deze derde adventsweek een woord van de profeet Jesaja: ‘Baan voor de Heer een weg, zie hier God de Heer, Hij komt met kracht.’ Laten we op weg gaan naar die God die zelf op weg is naar de mensen. Want dat is onze troost en hoop. God is onderweg naar ons, Hij is nabij.”

Woorden van Hoop en Troost zal voorlopig elke woensdag op de website van de Raad, www.raadvankerken.nl, te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’

Woorden van Hoop en Troost

In de zesde aflevering spreekt prof. dr. Peter Nissen, hoogleraar Oecumenica Radboud Universiteit en remonstrants predikant, over uitzien naar, verwachten en verlangen. Advent wil zeggen ‘aankomst’. Het gaat over een tijd die er nog niet is, die bezig is te komen. Het is een tijd van verwachting. Het christelijk geloof gaat over wat wij verwachten, waar wij naar uitzien. Het geloof is een kwestie van verlangen. Wachten heeft ook te maken met ontvankelijk zijn, met je al voorbereiden op dat wat komt. Dat is de betekenis van de adventstijd. Je voorbereiden op en openstellen voor datgene wat gaat komen. We mogen in de adventstijd ons verlangen oefenen.

dr. Peter Nissen, Remonstrantse Broederschap

Woorden van Hoop en Troost zal voorlopig elke woensdag op de website van de Raad, www.raadvankerken.nl, te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’

Woorden van Hoop en Troost week 5

In de vijfde aflevering spreekt ds. Sonja van der Meulen, doopsgezind predikant, over het licht. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen (Johannes 1). Het licht is midden in de duisternis, midden in de ellende van de wereld, en in de duisternis in ons persoonlijk leven is het licht aanwezig, altijd. Dat is wat het kerstverhaal ons wil laten zien. Dat duisternis en ellende nooit het alleenrecht hebben, nooit alleen alomtegenwoordig zijn, er is ook altijd leven, hoop en vertrouwen.

ds. Sonja van der Meulen – Algemene Doopsgezinde Sociëteit

 

Woorden van Hoop en Troost week 4

WOORDEN VAN HOOP EN TROOST

In de vierde aflevering spreekt dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, over Matteüs 24, gelezen in veel kerken afgelopen zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een hoofdstuk dat verwoord hoe ernstig het in de wereld toe kan gaan. De naam van die zondag is Christus Koning. Hij is onze hoop.

René de Reuver, scriba Protestantse Kerk in Nederland

Woorden van Hoop en Troost week 3

In de derde aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt Harm Jager van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, over de bemoedigende brief van Paulus aan de gemeente in Filippi.

 

Woorden van Troost en Hoop week 2

Onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar

Toen halverwege maart in Nederland de eerste lockdown plaatsvond, zochten kerken naar een heldere en aansprekende manier om mensen te bemoedigen en troosten. Dat leidde tot de Klokken van Hoop en Troost. Drie weken lang klonken op woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur overal in het land de kerkklokken als teken van verbondenheid over de grenzen van het isolement heen. Ook riepen de klokken op tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Nu de tweede lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen we als kerken opnieuw een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zal de Raad van Kerken vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uitzenden: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

In de tweede aflevering van Woorden van Hoop en Troost laat mgr.dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, een schilderij van Joan Colette zien van Sint Maarten die zijn mantel met een arme bedelaar deelt. Lampionnen zijn misschien niet goed mogelijk, maar een beetje licht brengen is ook al heel wat.

In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost sprak mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert aan de brief van Paulus aan de Romeinen.