Landelijke Walk of Peace 18 september

Walk
Steeds meer plaatsen organiseren naar landelijk voorbeeld plaatselijk in de vredesweek een walk of peace. De landelijke Walk of Peace in de vredesweek vindt plaats op zondag 18 september in Enschede. Er is een gevarieerd programma gemaakt dat begint bij het Willem Wilminkplein en loopt via o.a. moskee en synagoge naar de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Studenten die op Lesbos werkten en een architect uit Aleppo komen o.a. aan het woord. Voor een impressie van het programma: klik hier; voor opgave: klik hier.

Vacarelezing

Vacarelezing
Op 1 oktober houdt Klaas van der Kamp voor Vacare een lezing over ‘Steeds weer zoeken mijn voeten de aarde’ in de Bergkerk in Amersfoort. Opgave: klik hier.

Kerkennacht 2017

Kerkennacht
Kerken die in het weekend van 23 tot 25 juni 2017 willen meedoen met de kerkennacht kunnen zich melden via rvk@raadvankerken.nl, zodat ze in het geheel van publiciteit meedoen. Marina Kapteyn van Tekstbureau voor kerk, cultuur en samenleving uit Alphen aan den Rijn heeft er een plan van aanpak voor gemaakt.

Week van gebed 2017

Week van gebed
Het materiaal voor de Week van gebed 2017 (liturgieboekjes, gebedskaartjes, posters) kan bij het bureau worden aangeschaft. Op de website is extra materiaal te vinden en wie geregeld informatie wil ontvangen kan een gratis abonnement nemen op een digitale gebedsbrief. Meer informatie

Laatste levensfase

Laatste levensfase
Er is binnen de Raad van Kerken Nederland een kerngroep gestart die het gesprek in de kerken begeleid over de zinvolle invulling en begeleiding van de laatste levensfase. De terminologie is bewust iets breder geformuleerd dan ‘euthanasie’. De kerken willen een bijdrage leveren aan de publieke gedachtebepaling.

Bijeenkomst Centraal Comité van de Wereldraad

De maand juni is traditiegetrouw de maand van de internationale ontmoetingen. Van 22 tot 28 juni komt het Centraal Comité van de Wereldraad bijeen in het Noorse Trondheim voor de tweejaarlijkse ontmoeting. De voortgang van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede staat prominent op de agenda; o.a. ds. Karin van den Broeke is als lid vanuit Nederland aanwezig.

Panorthodox concilie

Internationaal gezien is de ontmoeting van orthodoxe kerken in de periode (16 t/m 27 juni) op Kreta  interessant. Zij komen bijeen voor wat heet het panorthodoxe concilie. Je kan zeggen dat er sprake is van een historisch gezien uniek concilie, waarbij onder meer de orthodoxe kalender en de ‘wildgroei’ van diocesen op de agenda staat, o.a. mgr. Joris Vercammen is erbij vanuit Nederland.

Afsluiting ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’

De Raad van Kerken heeft de campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ afgesloten met een gebedssamenkomst in de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Amsterdam. Het interreligieus platform in Utrecht gaat nog even door en voert een geldinzamelingsactie met het motto ‘Adopteer een student’. Meer informatie.

Uit een peiling onder 2370 mensen wijst uit, dat ongeveer de helft van de kerkelijk betrokken mensen beseft dat de kerk in Syrië en Irak in haar voortbestaan bedreigd wordt. Bij seculiere mensen ligt dat percentage op 30 procent.

Motto Week van Gebed 2017

‘Jouw hand, mijn glimlach’.  Dat is het motto van de Week van Gebed in 2017, 15 – 22 januari 2017. Het thema is onlangs naar buiten gebracht. Op de website zijn de eerste stukken verschenen. Materiaal kan nu al worden besteld en zal rond 1 september worden uitgeleverd. Meer informatie: klik hier.