Reformatie 500

De 95 Leidse Stellingen

Op 31 oktober 2017 spijkerde een Leidse Maarten Luther de 95 Leidse stellingen op de deur van de Evangelisch-Lutherse kerk aan de Hooglandse Kerkgracht te Leiden.

                   

Dat was precies 500 jaar nadat de echte Maarten Luther met eenzelfde actie een wereldwijde beweging op gang bracht. Deze avond vormde een vervolg op de bijeenkomst van 10 juni waarin kerken en kerkelijk gemeenschappen elkaar ontmoetten in de Marekerk.

Initiatiefnemer Jan Boersema wilde met deze actie uitzoeken wat er leeft in de Leidse samenleving. In samenwerking met een aantal kerken in Leiden en het Leids Nieuwsblad druppelden de afgelopen weken de stellingen binnen uit alle hoeken en lagen van de Leidse bevolking.
Mariecke van den Berg, religie-wetenschapper en Lutherkenner plaatste Luthers stellingen in onze tijd met haar lezing “Hoe meer liefde, des te minder angst”. Oud-wethouder Jan-Jaap de Haan reflecteerde op wat de ingestuurde lezingen over Leiden en haar bewoners vertellen.

De stellingen van 2017 gaan niet alleen over religieuze en godsdienstige zaken, zij geven ook een beeld van actuele Leidse wensen. Over onderwerpen zoals bijvoorbeeld de vraag: “waar zijn wij zelf verantwoordelijk voor?“ Daarover is in de stellingen van 2017 weinig te vinden.

De stellingen zijn hieronder te lezen.

De 95 Leidse Stellingen van 31 oktober 2017

 1. Zou ook wat voor de regering zijn. Na maanden overleg nog maar 95 wetten. Hans Verwoerd
 2. Volg je hart, want dat klopt. Karin van Leeuwen
 3. Goede doelen bestaan niet. Jasper Bot
 4. Niet één Leidenaar verdient het om in armoede te leven en hierdoor sociaal aan de kant te staan. Suzanne van Gennip
 5. Vrijheid mag niet ontaarden in vrijblijvendheid. Uit tafelgesprek -Lutherse Kerk
 6. Het is goed om een leugen te ontkrachten, ook als je de waarheid niet kunt vaststellen. Hilly Bakker
 7. Om te voorkomen dat de Leidse jeugd 3 oktober en 31 oktober met elkaar gaat verwarren, dient de maand oktober op alle Leidse scholen de “maand van de geschiedenis” te zijn. Jan Wolzak
 8. Er moet een basisinkomen worden ingevoerd. Aike Potma (14j)
 9. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Uit tafelgesprek -Lutherse Kerk
 10. Alleen als geloof in alle vrijheid is omarmd, is het echt. Arie Korteweg
 11. Geen singelloop op Goede Vrijdag. Krijn Schoonderwoerd
 12. Het geloof in individualisering is ijdel. Cees de Zeeuw
 13. Ruimte verbindt, macht verblindt. Cent van Vliet
 14. Wees nieuwsgierig naar elkaar. Bob Vuyk
 15. Het verengelsen van onze Nederlandse taal moet gestopt worden. Anne Wipkink
 16. Het seculier-liberale denken is vandaag de dag de algemene opvatting die met een reformatie bestreden zou moeten worden. Frank de Korte
 17. De kerk is niet in de eerste plaats maatschappelijke organisatie, maar vooral gemeente van Jezus Christus. Willem de Wildt
 18. Zoek de mensen op en luister naar ze. Uit tafelgesprek Regenboog kerk
 19. Eet minder vlees. Uit tafelgesprek De Verdieping, Leiden Z-W.
 20. Alleen als de kerk in Gods naam nadrukkelijk meedoet in de maatschappij, neemt ze God en de mensen echt serieus. Frank de Korte
 21. We moeten niet doorslaan met genderneutraliteit. Els Kroon
 22. Als er iets verkeerd kan in het verkeer, dan proberen ze dat uit in Leiden. Bram Pater
 23. Blijf trouw aan jezelf en sta op voor je waarden. Naomi Hoogerdijk
 24. Elkaar respecteren gaat boven geloof. Uit tafelgesprek De Verdieping, Leiden Z-W.
 25. In onze prestatiemaatschappij is Luthers boodschap relevanter dan ooit. Jochem Hemink.
 26. We zien nog steeds het zich verrijken door een kleine groep ten koste van de grootste groep in de wereld. Er is niets veranderd in de wereld. Nel Zitman
 27. De kerk moet niet bang zijn om kwetsbaar te zijn. Uit tafelgesprek Regenboog kerk
 28. Bij het vaststellen van het zorgbudget dient de menselijke maat het uitgangspunt te zijn. Ruurd Salverda
 29. In ons onderwijssysteem moet meer aandacht geschonken worden aan de klassieke oudheid. Benjamin Plomp
 30. Laten de gezamenlijke kerken opstaan en werken aan terugkeer van de zondagsrust. Elly de Boer
 31. Het zou uitsluitend mogelijk moeten zijn kinderen te verwekken na het succesvol afleggen van een ouderschapstest. Jasper Williams
 32. Leiden moet meer openbare genderneutrale toiletten hebben. Els Josemans
 33. De eisen die aan in te burgeren mensen worden gesteld zijn zwaar, ook al omdat er ten onrechte vanuit wordt gegaan dat iedereen kan lezen en schrijven. Roely Postma
 34. Een samenleving, een gezin en een mensenleven zijn gebaat bij bevredigende en duurzame partnerrelaties. Jeanine Geijtenbeek
 35. Een ideologie zonder relativerende elementen, heeft grote aantrekkingskracht, maar leidt uiteindelijk, hoezeer ook gedreven door als hoger beschouwde waarden, in breder verband tot normverlies op grote schaal en dus tot catastrofes. Hans Blom
 36. De bewering dat de Europese cultuur gekenmerkt wordt door de joods-christelijke traditie is een miskenning van het antisemitisme dat eeuwenlang geheerst heeft. Popko Kuiper
 37. Instituties staan oecumene in de weg. Uit tafelgesprek De Verdieping, Leiden Z-W.
 38. Zonder de Reformatie van 1517 geen natuurwetenschap zoals wij die kennen. Jan J. Boersema
 39. Kies bij wat je koopt en doet voor het behoud van mens, dier en milieu, i.p.v. economische of andere voordelen. Jan Kruidhof
 40. Onze relatie met God en het ons telkens blijven afvragen wat Hij van ons vraagt, is essentieel. Verzekerd van Zijn Nabijheid, in afhankelijkheid en met passie voor de ander willen wij in de volle breedte het verschil blijven maken. Kapitein Maarten Hocqué
 41. Met de zorg voor en behoud van de biodiversiteit nemen we het rentmeesterschap serieus, ook in het belang van komende generaties. Rinny Kooi
 42. We zijn als christenen, die wonen en werken in de regio Leiden, geroepen om te bidden voor de stad Leiden en omgeving en ons in te zetten voor haar bloei. Alice Siepelinga
 43. Als we delen kan iedereen goed leven. Uit tafelgesprek De Verdieping, Leiden Z-W.
 44. Klimop remt de houtproductie van bomen maar is een zegen voor de natuur; de gemeente Leiden moet begroeiing van bomen met klimop dan ook sterk bevorderen. Helias Udo de Haes
 45. Harvard aan de Rijn, wat een hoogmoed. Bob van Es
 46. Spanning is wat je denkt te moeten zijn. Ontspanning is wat je bent. Marieke van Hoffen
 47. Meer eenheid onder christenen is geloofwaardiger. Uit tafelgesprek De Verdieping, Leiden Z-W.
 48. Een kerk die niet werft, sterft. Ruud van Delft
 49. Een monumentaal gebouw dat met publiek geld is gerestaureerd dient regelmatig voor het publiek te worden opengesteld. Jan Postma
 50. Religie is per definitie geen privézaak. Popko Kuiper
 51. Het is belangrijk om de rust van de zondag te koesteren. Jacqueline Rijsdijk
 52. Duurzaamheid is inmiddels zo’n belangrijk thema in de wereld dat dit ook in de kerk een veel belangrijkere plek zou moeten innemen dan nu het geval is. N. Opgeschreven 10 juni
 53. Zwarte piet moet gewoon zwart blijven en in plaats van te benadrukken dat hij knecht is, kun je ook benadrukken dat hij snoep uitdeelt, grappig is, en goed kan dansen. Els Kroon
 54. Zelfvertrouwen, Inspiratie, je Innerlijke Kracht aanboren, Stilte en Liefde voor je hogere Zelf zijn sleutels voor Levenskunst en Authentiek Leven in de stressvolle samenleving van vandaag. Hans Feddema
 55. Iedere daad van menselijkheid heeft waarde. Uit tafelgesprek -Lutherse Kerk
 56. Goed dat kinderen huisdieren houden en zelf verzorgen. Ze moeten ze niet verwaarlozen. Mare Potma (10j)
 57. Het meenemen van mobieltjes naar bijeenkomsten en deze vervolgens prominent op tafel leggen, is respectloos voor iedere aanwezige en toont ongeïnteresseerdheid in het onderwerp. Joyce Glerum
 58. De Europese integratie is nodig voor een ekologisch vervolg op de industriële revolutie.
  Geert Diemer
 59. (pas) als het meandert tussen Godsvertrouwen en eigen verantwoordelijkheid, kunnen wij ons leven leven in vrijheid. Wouter de Jonge
 60. Denk de religieuze kunst weg en de wereld wordt een woestijn met piepkleine oases. Jan J. Boersema
 61. Het klimaatprobleem is vooral een hebzuchtprobleem. Door evenwicht te vinden in jezelf, komt de aarde en het klimaat ook in evenwicht. N. Opgeschreven 10 juni
 62. Sola scriptura betekent ook de sabbat in ere houden zoals Jezus dat deed van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang. De Zevende Dags Adventisten
 63. Het is schokkend dat de gemeenteraad kortgeleden met overgrote meerderheid heeft besloten om het plan voor de aanleg van hockeyvelden-in-een-groen-sausje in het Roomburgerpark nader te laten uitwerken; dit park mag niet door hockeyvelden worden versnipperd. Aafke de Bakker
 64. De kerk moet opstaan uit haar verlegenheid en meer van zich laten horen in het maatschappelijke debat. Jose Clarisse
 65. We zouden veel historische kennis kunnen opdoen door beter naar de afbeeldingen op speelkaarten te kijken. Paul Symons
 66. Niet het juiste geloof aanhangen is van belang, maar juist leven volgens je geloof is van belang. (Lex) Th. Ras
 67. Mensen die roepen de Nederlandse identiteit te vertegenwoordigen, zijn geen kenners van de Nederlandse cultuur en geschiedenis. Niko Siljee
 68. Geloven scheiden mensen. Jasper Bot
 69. Sportverenigingen moeten meer focussen op achtergestelde kinderen. Anande Schot
 70. Burgers dienen er rekening mee te houden dat alles gehackt kan worden, ook de stroomvoorziening. Het is daarom verstandig een noodvoorraad voedsel, water en geld in huis te hebben. Roely Postma
 71. Bloeddonatiesmoeten op dezelfde manier geworven worden als bij het donorregister. Anande Schot
 72. Het vluchtelingenbeleid krijgt ten onrechte meer aandacht in de media dan de zorg voor de oudere. Wieke Dekker
 73. Identiteit zit in je paspoort. Hans Blom
 74. Waarom hebben herenfietsen een stang in het midden? Dit is zo’n onzin, alleen maar onhandig en het heeft totaal geen functie. Het is niet voor niets dat de e-bikes nu geen stang meer hebben bij de herenfietsen. Joyce Glerum
 75. Het lezen van een goed boek bevordert de levenswijsheid. Toos Bremmer
 76. Kerkmensen voelen zich ongemakkelijk met dakloze mensen voor de deur die bedelen. Adrie Lindhout.
 77. Je geloof moet je vrijheid geven. Jan Hulsinga
 78. Het voortbestaan van de aarde is het meest gebaat bij het uitsterven van de mens. Paul de Hoog
 79. Het kruispunt ‘Gangetje’, Steenschuur, Breestraat, Hooge Woerd, Korevaarstraat is levensgevaarlijk en behoeft aandacht van de Gemeente Leiden! Truus van Rijswijk
 80. Het gaat in de jeugdzorg te veel om geld en te weinig om het kind. Pleun Stehouwer
 81. In Leiden groeten of knikken we in het voorbijgaan iedere ander altijd vriendelijk toe, ongeacht of we hem/haar kennen, zijn/haar rang of stand, geaardheid of levensbeschouwing. Jan Kruidhof
 82. De Protestantse Gemeente Leiden, (PGL) bestaat uit verschillende wijkgemeenten. Van enige samenhang is weinig merkbaar. Maak gebruik van elkaars specialiteit en probeer wat meer gezamenlijk te doen! Kees Zaalberg
 83. Leiden moet een stad zijn waar mensen zich veilig en vrij voelen, waardoor zij het beste uit zichzelf en anderen naar boven halen. Marlies van Beek
 84. Er moet radicale verandering komen in de manier waarop grote bedrijven en overheden met de data van burgers omgaan. Doorgaan op huidige voet leidt tot een totalitaire staat. Benjamin Sprecher
 85. Alle scholieren zouden na hun middelbare school een jaar maatschappelijke stages moeten lopen, waarin ze leren hoe het is om een bijdrage te leveren aan een samenleving en zich met behulp van een coach kunnen voorbereiden op een eventuele vervolgopleiding. Kiki Boomgaard
 86. De tijd voor beschouwende wetenschap is voorbij! De problemen in de wereld zijn zodanig dat wetenschappers geacht moeten worden actie te ondernemen. Coen van der Giessen
 87. Er moet een taal komen die door de hele wereldbevolking wordt gesproken. Alessandro
  Paun (14j.)
 88. God en Christus nodigen ons slechts uit om liefdevolle keuzes te maken en die zijn nooit tegen medemensen gericht en zullen medemensen nooit oordelen, veroordelen, onderdrukken, uitsluiten, kwaad doen, maar de ander alleen vrij maken. Sjaak van Beek
 89. Je kunt het meest leren van mensen die je niet mag. Erik de Wagt
 90. ‘Probeer zo open-minded het contact met de medemens aan te gaan; probeer elkaar te benaderen met zo min mogelijk oordeel en vooroordeel. Marijke van der Kruijt
 91. Er moet meer moeite gedaan worden om universitaire studenten in contact te brengen met vmbo leerlingen. Jemima Cárdenas Meijers
 92. Eenzaamheid onder ouderen gaat de samenleving meer geld kosten dan de bezuinigingen op de ouderenzorg hebben opgeleverd. Haitse Wiersma
 93. In de 19e eeuw werden milieu- en sociale vraagstukken geacht opgelost te worden door gemeenten. De recente terugkeer naar een vergelijkbare situatie zal net zoals in de 19e eeuw leiden tot willekeur, een slecht werkend sociaal vangnet en nieuwe lokale milieuproblemen. Arjan de Koning
 94. Laten wij in liefde werken aan een menswaardige wereld. Ruud Meester
 95. De traditionele kerk moet zich op den duur gaan ontwikkelen tot een podium voor debatten en andere maatschappelijk relevante bijeenkomsten. Hubert Mooiman

https://raadvankerkenleiden.nl/