WOORDEN VAN HOOP EN TROOST

In de achtste aflevering spreekt majoor Jeanne van Hal van het Leger des Heils over Lucas 2: ‘… omdat er voor hen nergens plaats was.’ Zij stelt zichzelf en ons de vraag: is er plaats voor het kind Jezus bij u of sluit u zich aan bij het kerstverhaal en is er dit jaar nergens plaats, ook niet bij u.

Commissioner Dick Krommenhoek zingt ter inleiding lied 454 uit de bundel van het Leger des Heils: ‘God kwam in Jezus in ons midden en stak het licht der hoop weer aan. Het licht waar wij om mogen bidden, het licht dat nooit weer uit zal gaan. … ‘ Hij sluit ook de woorden van Jeanne van Hal af met een gezongen gebed, lied 469 uit dezelfde bundel.

Majoor Jeanne van Hal, Leger des Heils

Woorden van Hoop en Troost zal voorlopig elke woensdag op de website van de Raad, www.raadvankerken.nl, te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’