Wereldgebedsdag, Vrijdag 2 maart 2018

Vrijdag 2 maart:              Wereldgebedsdag
Locatie:                             Lutherse kerk, Hooglandse Kerkgracht 26 Leiden
Aanvang:                          20:00 uur

Wereldgebedsdag 2018 komt uit Suriname!

De bekende Surinaamse fluitist Ronald Snijders verleent zijn medewerking en speelt vanaf 19.45 uur op de fluit.

Een oecumenische vrouwenkring uit Suriname heeft de gebeden en lezingen uitgezocht. Hun dienst staat onder het thema: “En God zag dat het goed was”. Ze maken ons duidelijk, dat dit Bijbelwoord slaat op de ongelooflijk rijke flora en fauna van b.v. Suriname. Maar Gods goede schepping is ook te zien in de grote variëteit en schoonheid van mensen. Waar mensen uit verschillende etnische en culturele groepen in vrede bij elkaar wonen, daar kun je zeggen: “God zag dat het goed was”. Want zo heeft God zijn schepping bedoelt.

We bereiden de Wereldgebedsdag-dienst in Leiden voor in een kring van vrouwen uit verschillende kerken,  uiteraard zijn er dit jaar bijzonder veel met Surinaamse roots bij. Er wordt met beeld en verhaal het land en de geschiedenis van Suriname vertoont. Verschillende spreeksters zullen in klederdracht komen.

Gebed en actie gaan hand in hand. Daarom wordt er in de dienst gecollecteerd voor verschillende projecten in Suriname

Na de dienst is bij koffie en Surinaams gebak gelegenheid om elkaar te leren kennen en na te praten.