Auteursarchief: Hannie van der Boog

WOORDEN VAN HOOP EN TROOST

In de achtste aflevering spreekt majoor Jeanne van Hal van het Leger des Heils over Lucas 2: ‘… omdat er voor hen nergens plaats was.’ Zij stelt zichzelf en ons de vraag: is er plaats voor het kind Jezus bij u of sluit u zich aan bij het kerstverhaal en is er dit jaar nergens plaats, ook niet bij u.

Commissioner Dick Krommenhoek zingt ter inleiding lied 454 uit de bundel van het Leger des Heils: ‘God kwam in Jezus in ons midden en stak het licht der hoop weer aan. Het licht waar wij om mogen bidden, het licht dat nooit weer uit zal gaan. … ‘ Hij sluit ook de woorden van Jeanne van Hal af met een gezongen gebed, lied 469 uit dezelfde bundel.

Majoor Jeanne van Hal, Leger des Heils

Woorden van Hoop en Troost zal voorlopig elke woensdag op de website van de Raad, www.raadvankerken.nl, te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’

WOORDEN VAN HOOP EN TROOST

In de zevende aflevering spreekt ds. Johannes Welschen van de Evangelische Broedergemeente: “De mensen die straks het kerstverhaal zullen bevolken, zijn nog onderweg op vaak moeilijke wegen. Maar boven de stal straalt al de ster. Het licht van Christus wijst ons de weg. Want ook wij zijn onderweg op vaak moeilijke wegen in deze onzekere tijden. Kerstmis is het feest van Gods nabijheid. God wordt mens voor alle mensen op aarde. In onze traditie staat boven deze derde adventsweek een woord van de profeet Jesaja: ‘Baan voor de Heer een weg, zie hier God de Heer, Hij komt met kracht.’ Laten we op weg gaan naar die God die zelf op weg is naar de mensen. Want dat is onze troost en hoop. God is onderweg naar ons, Hij is nabij.”

Woorden van Hoop en Troost zal voorlopig elke woensdag op de website van de Raad, www.raadvankerken.nl, te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’

Woorden van Hoop en Troost

In de zesde aflevering spreekt prof. dr. Peter Nissen, hoogleraar Oecumenica Radboud Universiteit en remonstrants predikant, over uitzien naar, verwachten en verlangen. Advent wil zeggen ‘aankomst’. Het gaat over een tijd die er nog niet is, die bezig is te komen. Het is een tijd van verwachting. Het christelijk geloof gaat over wat wij verwachten, waar wij naar uitzien. Het geloof is een kwestie van verlangen. Wachten heeft ook te maken met ontvankelijk zijn, met je al voorbereiden op dat wat komt. Dat is de betekenis van de adventstijd. Je voorbereiden op en openstellen voor datgene wat gaat komen. We mogen in de adventstijd ons verlangen oefenen.

dr. Peter Nissen, Remonstrantse Broederschap

Woorden van Hoop en Troost zal voorlopig elke woensdag op de website van de Raad, www.raadvankerken.nl, te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’

Woorden van Hoop en Troost week 5

In de vijfde aflevering spreekt ds. Sonja van der Meulen, doopsgezind predikant, over het licht. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen (Johannes 1). Het licht is midden in de duisternis, midden in de ellende van de wereld, en in de duisternis in ons persoonlijk leven is het licht aanwezig, altijd. Dat is wat het kerstverhaal ons wil laten zien. Dat duisternis en ellende nooit het alleenrecht hebben, nooit alleen alomtegenwoordig zijn, er is ook altijd leven, hoop en vertrouwen.

ds. Sonja van der Meulen – Algemene Doopsgezinde Sociëteit

 

Woorden van Hoop en Troost week 4

WOORDEN VAN HOOP EN TROOST

In de vierde aflevering spreekt dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, over Matteüs 24, gelezen in veel kerken afgelopen zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een hoofdstuk dat verwoord hoe ernstig het in de wereld toe kan gaan. De naam van die zondag is Christus Koning. Hij is onze hoop.

René de Reuver, scriba Protestantse Kerk in Nederland

Woorden van Hoop en Troost week 3

In de derde aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt Harm Jager van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, over de bemoedigende brief van Paulus aan de gemeente in Filippi.

 

Woorden van Troost en Hoop week 2

Onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar

Toen halverwege maart in Nederland de eerste lockdown plaatsvond, zochten kerken naar een heldere en aansprekende manier om mensen te bemoedigen en troosten. Dat leidde tot de Klokken van Hoop en Troost. Drie weken lang klonken op woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur overal in het land de kerkklokken als teken van verbondenheid over de grenzen van het isolement heen. Ook riepen de klokken op tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Nu de tweede lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen we als kerken opnieuw een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zal de Raad van Kerken vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uitzenden: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

In de tweede aflevering van Woorden van Hoop en Troost laat mgr.dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, een schilderij van Joan Colette zien van Sint Maarten die zijn mantel met een arme bedelaar deelt. Lampionnen zijn misschien niet goed mogelijk, maar een beetje licht brengen is ook al heel wat.

In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost sprak mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert aan de brief van Paulus aan de Romeinen.

Woorden van Hoop en Troost

In maart, aan het begin van de Corona periode, hebben de Kerken met klokken van zich laten horen, de Klokken van Hoop en Troost. De periode waarin Nederland met het virus geconfronteerd blijft is nog steeds niet ten einde. Velen zoeken naar houvast en steun in deze tijd die veel van mensen vraagt.

De Raad van Kerken Nederland wil in deze periode opnieuw hoop en bemoediging geven. Daarom zal heeft de Raad het initiatief genomen om met ingang van 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit te zenden. Doel is om iedereen die getroffen is door, of te maken heeft met de gevolgen van het coronavirus een hart onder de riem te steken.

In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert aan de brief van Paulus aan de Romeinen. Mgr. Van den Hende is referent voor de Oecumene binnen de RK-Kerk en afgevaardigde van de Rooms-Katholieke Kerk in de plenaire Raad.

bron:

Woorden van Hoop en Troost

Klokken van Hoop en Troost nog twee keer: 29 april en Bevrijdingsdag

Het beëindigen van ‘klokken van hoop’ betekent dat woensdag 29 april a.s. de laatste ”woensdagavond-luiding” zal zijn.

De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei). We vragen u dan nog eenmaal de ‘klokken van hoop en troost’ te luiden.
De Bevrijdingsdagluiding zal plaatsvinden om 12.00-12.15 uur.
Voor de laatste keer luiden we dan samen als teken van hoop en troost voor ons land.

Daarmee markeren we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en laten we horen dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen!

De vlaginstructies voor Bevrijdingsdag kunt u hier vinden: https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/voor-organisatoren/viering-organiseren/vlagprotocol

Aanbevolen luidingen (facultatief)

Luiding Koningsdag 27 april

Op maandag 27 april is het Koningsdag. Dit jaar wordt Koningsdag thuis gevierd. De Koninklijke Bond voor Oranjeverenigingen heeft een programma voor deze dag bekend gemaakt (https://www.oranjebond.nl/programma-woningsdag-2020/). Klokgelui maakt hier deel van uit als aankondiging van de Nationale Aubade. De Oranjebond vraagt of klokken geluid kunnen worden van 09.45-10.00.
Om 10.00 uur wordt het Wilhelmus thuis gezonden, via de media verbonden met het Concertgebouworkest, dat het volkslied muzikaal zal begeleiden.
Vlaginstructies kunt u hier vinden: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-de-vlag-uithangen-en-wat-is-de-vlaginstructie

Luiding Dodenherdenking 4 mei

In veel plaatsen is het al gebruikelijk om de Nationale Dodenherdenking aan te kondigen met klokgelui. Het Comité 4 en 5 mei roept bespelers van blaasinstrumenten op om lokaal vanuit huis de taptoe te blazen om 19.58 uur (https://www.4en5mei.nl/nieuws/nieuwsbericht/369).

Hierna wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden. Als u lokaal de klokken wilt luiden (vanaf 19.45 uur), houd u dan rekening met de taptoe om 19.58. Waar dat mogelijk is (en de corona- en veiligheidsmaatregelen dat toelaten) zou men er aan kunnen denken om taptoe van de toren te laten blazen. Er is een aangepast vlagprotocol (namelijk de hele dag de vlag halfstok), dat kunt u hier vinden: https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/voor-organisatoren/herdenking-organiseren/vlagprotocol

Dodenherdenking Leiden 4 mei

Een bericht van Stichting Dodenherdenking Leiden:

Dit jaar zal helaas afzien worden van de gebruikelijke gang van zaken, maar zal niettemin wél een herdenkingsprogramma kunnen realiseren, dat zich zonder de aanwezigheid van publiek zal voltrekken, maar wel voor een groot publiek mee te beleven zal zijn.

Op 4 mei as. zal via de regionale omroep Sleutelstad een totaalprogramma worden uitgezonden, waarin ruime aandacht wordt geschonken aan de herdenking van de slachtoffers van oorlogsgeweld. Wij menen, dat juist in dit jaar – waarin de viering van 75 jaar vrijheid samengaat met de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie – er alle aanleiding is om toch te herdenken. Wij zullen dat in Leiden dit jaar daarom doen op de wijze die door de omstandigheden van nu wordt afgedwongen, maar toch tegemoet komt aan de wens om slachtoffers te herdenken.

Voor uitgebreide informatie verwijs ik u kortheidshalve naar de website van Sleutelstad:  https://sleutelstad.nl/2020/04/17/leidse-4-mei-herdenkingen-op-tv-bij-sleutelstad/

Het is nu al duidelijk dat de uitzending te volgen zal zijn op kanaal 46 van Ziggo en ook online via www.sleutelstad.tv

Indien u of uw organisatie, ondanks afwezigheid van bijeenkomst en publiek, overweegt om bloemen te leggen bij het Bevrijdingsmonument (of bij de monument bij Het Haagsche Schouw of bij De Naald) dan verzoeken wij u om dat op eigen gelegenheid te doen, echter pas na 20.15 uur op 4 mei of op 5 mei. Daarbij dienen de dan geldende coronaregels in acht te worden genomen. (U kunt ook uw bloemist vragen uw bloemen namens u te leggen!)

Wij hopen u volgend jaar in betere omstandigheden en in gezondheid te treffen op 4 mei 2021.